Succesul vine cu fonduri europene: Bârladul are proiecte de 182 de milioane de euro!

Așa cum le-a fost prezentată reprezentanților principalelor instituții publice din oraș, varianta inițială a „Strategiei de dezvoltare a Bârladului pentru perioada 2018-2025” include investiții a căror valoare totală depășește 182 de milioane de euro. Cele mai importante sunt proiectele privind construcția șoselei de centură (34 de milioane de euro) și extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată (32 de milioane de euro).

Săptămâna trecută, timp de două zile, sala de ședințe a Primăriei Bârlad a găzduit trei întâlniri de lucru privind evaluarea propunerilor de proiecte pentru domeniile „Mediu, infrastructură și dezvoltare urbană”, „Competitivitate economică” și „Educație, sănătate și incluziune socială”, în vederea definitivării „Strategiei de dezvoltare a Bârladului pentru perioada 2018-2025”. Au fost invitați reprezentanții instituțiilor publice pentru a-și prezenta propriile sugestii.

Florentina Macovei, directorul Departamentului Consultanță din cadrul SC Avensa Consulting SRL Iași, care a elaborat varianta inițială a strategiei, a făcut o scurtă introducere: „În România, dezvoltarea urbană durabilă a orașelor și municipiilor care nu sunt reședințe de județ va fi implementată prin intermediul axei prioritare 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR). În acest context, municipiul Bârlad a decis, la începutul anului 2018, elaborarea – plecând de la un document anterior, din care au fost preluate o parte din direcțiile strategice și propunerile de intervenții – a unei Strategii de Dezvoltare a municipiului Bârlad pentru perioada 2018-2025”.

În continuare, au fost enumerate cele 66 de proiecte propuse pentru implementare între anii 2018-2025, valoarea fiecăruia și sursele de finanțare. La final, invitații au făcut unele sugestii.

Cele mai importante

Varianta inițială a „Strategiei de dezvoltare a Bârladului pentru perioada 2018-2025” cuprinde o listă cu 53 de proiecte individuale ale Unității Administrativ-Teritoriale Bârlad pentru următorii șapte ani, incluse în urma propunerilor făcute în cadrul grupurilor de lucru de reprezentanții principalelor instituții/societăți de la nivel local. Ca surse de finanțare sunt trecute bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene etc.

Cele mai importante investiții, în funcție de bugetul estimat pentru implementare, sunt următoarele: „Programul multianual pentru reabilitarea, modernizarea și întreținerea străzilor urbane din Bârlad” (valoare 10 milioane de euro), „Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon” (10 milioane de euro), „Programul multianual de investiții în infrastructura sanitară din Bârlad” (5 milioane de euro), „Implementarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Bârlad” (5 milioane de euro) și „Consolidarea, modernizarea și extinderea infrastructurii Colegiului Național «Gheorghe Roșca Codreanu» Bârlad (4 milioane de euro).

În ordine descrescătoare, urmează „Consolidarea, modernizarea și dotarea corpurilor B, D și E ale Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» Bârlad”, „Programul multianual de reabilitare, modernizare, reparații și dotare în unitățile de învățământ”, „Programul multianual pentru sprijinirea incluziunii sociale la nivelul Bârladului”, „Amenajarea bazei de agrement Lac Prodana din Bârlad”, fiecare cu o valoare de 3 milioane de euro.

În a doua parte a strategiei, este prezentată o listă cu 13 proiecte propuse spre implementare de alte entități administrative sau structuri asociative din țară, cu impact asupra Bârladului. Cele mai importante sunt: „Construcția variantei de ocolire a Bârladului” (34 de milioane de euro), „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Bârlad” (32 de milioane de euro) și „Completarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Vaslui” (10 milioane de euro). Urmează „Consolidarea, modernizarea și dotarea corpurilor A și B ale Spitalului Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad” (5,5 milioane de euro), „Implementarea unui sistem de canalizație subterană a cablurilor aeriene din Bârlad” (5 milioane de euro), „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Stadionului Municipal Bârlad” (5 milioane de euro), „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Secției II, Pavilion I TBC din cadrul Spitalului Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad” (5 milioane de euro) și „Construcția de locuințe ANL în Bârlad” (4 milioane de euro).

Urmează ca, în viitorul apropiat, pe baza propunerilor și sugestiilor făcute săptămâna trecută de cei prezenți la întâlnirile de lucru să se aducă unele completări. Ulterior, varianta îmbunătățită a strategiei va fi supusă votului consilierilor locali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − three =