La piață, cu etichetă și adeverință!

A intrat în vigoare un act normativ care îi privește direct pe țăranii care își vând produsele agroalimentare în piețe. Este vorba despre Ordinul nr. 550/4554/2018, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Una dintre noutăți este aprobarea noului model al carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, care este eliberat de primari pentru persoanele fizice care dețin atestat de producător valabil și desfășoară o activitate economică în sectorul agricol, după verificarea faptică în teren a existenței produselor supuse comercializării și după obținerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative – profesionale, patronale sau sindicale – din agricultură sau de la entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil șapte ani și conține șapte file, câte una pentru fiecare an. La cerere, se pot emite mai multe carnete de comercializare. În fiecare dintre acestea vor fi evidențiate suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse de origine vegetală sau animală.

Titularul atestatului de producător îi poate solicita primarului eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai multor carnete, în situația în care soțul, soția, rudele până la gradul II optează pentru comercializarea simultană a produselor proprii din sectorul agricol.

Producătorii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care comercializează doar producția obținută în propria fermă sau gospodărie și care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producție pot ocupa în piețe spații de vânzare care le sunt rezervate în exclusivitate.

Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care trebuie să conțină următoarele elemente: numele și prenumele/denumirea producătorului; denumirea produsului; localitatea de origine; data obținerii produsului; prețul de vânzare. În acest caz, prezintă obligatoriu administratorului pieței adeverința emisă de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă sau gospodărie, din care să rezulte suprafața de teren agricol sau efectivele de animale pe care le exploatează și structura de culturi, precum și avizul consultativ.

Carnetele de comercializare eliberate anterior pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 11 =