Ora județului Vaslui: Ședința cea mai scurtă

Cu gândul la minivacanța de 1 Mai, consilierii județeni au uitat de rivalitățile politice, așa că le-a luat fix o oră pentru a vota toate proiectele de pe ordinea de zi.

Consilierii județeni s-au întrunit, joi, în ședință ordinară pentru a dezbate și vota 13  proiecte de hotărâre. Întrunirea a fost condusă de Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ), iar la lucrări au fost prezenți 31 dintre cei 33 de aleși.

Printre cele mai importante puncte de pe ordinea zi s-a numărat cel privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului «Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II», privind securitatea la incendiu”. Valoarea totală – 3,1 milioane de lei, din care 2,13 milioane pentru construcții-montaj. Cu acești bani urmează a fi reabilitată rețeaua de distribuție pe o lungime de 50,455 kilometri, din care 19,4 km în municipiul Vaslui, 8,6 km în Bârlad, 14,5 km în Huși și 7,8 km în Negrești. Practic, cele patru localități vor deveni șantiere, dat fiind și faptul că noul proiect presupune și îndesirea rețelei de hidranți, plus schimbarea sau reabilitarea hidranților defecți.

Casa Sturdza

Un alt proiect s-a referit la transmiterea în administrarea Muzeului “Vasile Pârvan” din Bârlad a Casei Sturza, proprietate publică a județului. Mutarea a fost motivată de faptul că, pentru a se accesa proiectul “Reabilitare și dotare Muzeul «Vasile Pârvan» – Casa Sturza Bârlad”, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova, solicitantul trebuie să aibă în proprietate, chirie pe termen lung, concesiune sau administrare pe termen lung clădirea în cauză. Trebuie spus că imobilul este unul cu mare încărcătură istorică pentru municipiul Bârlad, dar și pentru județul Vaslui.

Consilierii județeni s-au hotărât să facă primul pas pentru preluarea unei clădiri aparținând domeniului public al municipiului Huși, care va fi transmisă în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, care dorește să mute acolo Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice.

Tot în cadrul ședinței au mai fost votate următoarele proiecte: “Încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sîrbu Florin; validarea mandatului de consilier județean al domnului Cloșcă Ionel; modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate a CJ; aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018; modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 115/2007, privind transmiterea unui imobil proprietate publică a județului din administrarea CJ în cea a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești; modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență; reluarea activității domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al DGASPC; încetarea promovării temporare a domnului Buruiană Ioan în funcția publică de conducere de director general al DGASPC; înființarea locuinței protejate în comuna Deleni, sat Deleni, în structura DGASPC Vaslui”.

Totul a durat doar 60 de minute…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =