Cinematograful Dacia își schimbă “straiele”

CL Huși și-a dat avizul pentru întocmirea documentelor necesare în vederea promovării obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Dacia” în subprogramul “Săli de cinema” al “Programului național de construcții de interes public sau social” care se va derula prin Compania Națională de Investiții.

Municipalitatea hușeană are gânduri serioase în privința reabilitării și modernizării Cinematografului “Dacia” din oraș. În ședința ordinară a lunii aprilie, Consiliul Local (CL) a votat proiectul de hotărâre prin care se cerea un aviz de principiu pentru întocmirea studiilor și documentațiilor necesare promovării obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Dacia din municipiul Huși”.

“În vederea includerii obiectivului în subprogramul «Săli de cinema» din cadrul «Programului național de construcții de interes public sau social», ce se va derula prin Compania Națională de Investiții (CNI), prin adresa din 23.04.2018, CNI solicită Primăriei municipiului Huși studii și documentații, după cum urmează: studiu geotehnic, expertiză tehnică, audit energetic, studiu acustic, documentație tehnico-economică, documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor. Valoarea totală necesară pentru întocmirea acestor documente este de 210.000 de lei. Sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetului local”, se arată în expunerea de motive atașată la proiectul de hotărâre.

Mai mult, municipalitatea hușeană a introdus suma necesară pentru întocmirea tuturor documentelor în bugetul local. (Roxana OLTEANU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 6 =