Atât consideră guvernații că merită veteranii de război! 777 de lei pe lună

Cea mai mare sumă pe care o primește lunar un veteran de război decorat este de 777 de lei, iar cea mai mică – de 476 de lei. Văduvele de veterani iau între 161 și 343 de lei.

Persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial și încă se mai află printre noi în calitate de veterani, precum și văduvele de veterani încasează lunar drepturi bănești la un nivel jenant, care variază între 161 și 777 de lei. În această situație se află 464 de veterani și 2.037 de văduve.

Potrivit directorului Casei Județene de Pensii (CJP) Vaslui, Isabel Bogdan, cea mai mare sumă pe care o primește lunar un veteran de război este de 777 de lei, formată din indemnizația de 161 de lei, sporul proporțional cu timpul în care a luptat – maximum 190 de lei și renta lunară – 426 de lei. Așa se face că numai doi dintre veteranii vasluieni încasează lunar sume mai mari de 700 de lei, respectiv 777 de lei și 732 de lei, în timp ce 18 veterani încasează între 606 și 677 de lei. Alți 14 veterani beneficiază de drepturi bănești cuprinse între 501 și 571 de lei, iar 430 iau între 476 și 496 de lei. Nu în ultimul rând, 2.037 de văduve primesc lunar sume între 161 și 343 de lei.

Cel mai în vârstă veteran de război este din comuna Dragomirești și are 104 ani. Urmează un bătrân din Tutova care are 102 ani, apoi zece veterani care au 99 de ani. Cele mai în vârstă văduve de război sunt din Pădureni -103 ani, Oltenești, Pădureni, Alexandru Vlahuță – 102 ani, Oltenești, Zăpodeni și Dănești – 100 de ani.

„În evidențele CJP Vaslui figurează 464 de veterani de război și 2.037 de văduve de veterani de război. Suma alocată din bugetul de stat pentru plata acestor beneficiari s-a ridicat în luna aprilie la 658.126 de lei”, a declarat Isabel Bogdan.

Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata română și au luptat în unități militare, au acționat în unitățile speciale la dezamorsarea proiectilelor sau la curățarea teritoriului de mine, până la 31 decembrie 1946, au fost condamnați militar ori membri ai comisiilor militare, au luptat pe teritoriul național vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, au făcut parte din justiția militară, poliția militară, jandarmerie, din unități de pompieri militari și companii de poliție, prizonieri sau invalizi. Calitatea de veteran de război se stabilește de către Ministerul Apărării, pe baza actelor oficiale eliberate de organele în drept, prin care se confirmă situațiile prevăzute anterior.

Drepturile veteranilor de război 

Veteranii de război beneficiază de o indemnizație, de sporul lunar, proporțional cu timpul cât au luptat în război, și de o rentă, în cazul în care au fost decorați. De aceleași drepturi beneficiază și văduvele de război care nu s-au recăsătorit, cu excepția sporului lunar. Soțul supraviețuitor al veteranului de război și care nu s-a recăsătorit beneficiază de jumătate din indemnizația de veteran de război și renta lunară, precum și de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soțul decedat. Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții lor nu au fost decorați cu ordine, medalii de război ori „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945”.

Potrivit Legii 44/1994, veteranii decorați cu Ordinul “Mihai Viteazul” sau Ordinul “Virtutea Aeronautică”, cu spade, clasa Cavaler, au dreptul la un lot de cinci hectare de teren agricol în localitatea de domiciliu sau la un loc de casă de 500 de mp în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază. Cei decorați cu Ordinul “Mihai Viteazul” primesc o rentă lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, cei decorați cu “Virtutea Aeronautică”, cu spade, clasa Cavaler, o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent, cei decorați cu Ordinul “Steaua României” cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul “Steaua României” cu spade, Ordinul “Virtutea Aeronautică” cu spade, Ordinul “Coroana României” cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul “Coroana României” cu spade, Ordinul “Crucea Reginei Maria”, Medalia “Virtutea Militară de Război”, Medalia “Virtutea Maritimă”, Medalia “Virtutea Aeronautică” sau Medalia “Aeronautică”, Medalia “Serviciul Credincios” cu spade, Medalia “Bărbăție și Credință” cu spade, Crucea “Serviciul Credincios” cu spade, Crucea “Meritul Sanitar” și Medalia “Virtutea Ostășească” au dreptul la împroprietărirea cu 500 de mp pentru loc de casă în localitatea în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu un hectar de teren arabil. Veteranii care din cauza deficitului de teren nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor fi despăgubiți bănește.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + twenty =