Elevii claselor a II-a încep evaluările

Elevii claselor a II-a încep chiar astăzi prima sesiune a evaluărilor naționale, cu probele scrise la română. Mâine, ei vor susține testele de citire, iar matematica este programată miercuri.

În continuare, evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, adică pentru clasa a IV-a, are următorul calendar: română – 15 mai, matematică – 16 mai.

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

Sălile în care se susțin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea vor fi adaptate, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasele a IV-a și a VI-a. Testele sunt evaluate în cadrul unității de învățământ, în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii.

“Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate”, a declarat Gabriela Plăcintă, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =