Omraam Mikhael Aivanhov: Cartea magiei divine (II): Cercul magic – aura

Reprezentarea tradițională a magului – pe care o găsim mai des în povestiri inițiatice – este aceea a unui bătrân maiestuos ținând în mână un baston cu care trasează în jurul lui un cerc magic. Odată cercul trasat, el pronunță formule pentru a convoca spirite cărora le dă misiuni determinate. Important nu este de a ști dacă această reprezentare corespunde unei realități concrete. Important este că, simbolic, ea este perfect exactă: bagheta magică, cercul magic, formulele magice sunt realități ale lumii spirituale.

În descrierea creării lumii pe care Moise a făcut-o în Geneză, există un punct a cărui importanță nu a fost bine subliniată de teologi: acela că prima creație a lui Dumnezeu a fost lumina. Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!”. Odată creată lumina, Dumnezeu a făcut să apară toate creaturile. După știința inițiatică, pentru a crea lumea, Dumnezeu a proiectat în jurul Său un cerc de lumină prin care a stabilit și fixat frontierele universului. Apoi, în această lumină, a proiectat imagini care s-au condensat, s-au materializat, devenind plante, animale, oameni. Deci, lumina a furnizat substanța creației.

Acest proces al creației îl putem regăsi la marii magi. Ei sunt de asemenea înconjurați de un cerc de lumină: aura lor. Până acum, nu ați înțeles prea bine rolul și importanța aurei. Atunci când un Inițiat vrea să creeze, el folosește aceleași mijloace pe care Dumnezeu însuși le-a folosit când a creat universul: el proiectează o imagine sau pronunță un cuvânt care trebuie să-i traverseze aura. Această aură care îl înconjoară furnizează materia pentru manifestare. Imaginea proiectată, cuvântul pronunțat se îmbracă în materia aurei. Nicio realizare spirituală nu este posibilă fără materia subtilă a aurei. Puterea magilor, a Inițiaților, le vine din faptul că știu să impregneze cuvintele pe care le pronunță în materia aurei lor, care e abundentă, intensă, pură. Cuvântul e ca un recipient, el produce efecte cu atât mai mari, cu cât e impregnat mai mult cu un element creator: lumina.

Ați remarcat, fără îndoială, pentru voi înșivă: în unele zile, vorbiți fără a putea produce niciun efect în sufletele celorlalți, iar în alte dăți, din contră, cu niște cuvinte foarte simple, produceți mari efecte. Cuvântul este viu, cuvintele pe care le folosiți au fost în prealabil scufundate în aura voastră, au prins viață, s-au întărit și, astfel învestite cu putere, au putut penetra până la sufletul celorlalți, făcându-i să vibreze. În zilele în care aura voastră e slabă, cuvintele vă sunt nesemnificative, nu există nimic în ele; vorbiți, dar nu obțineți niciun rezultat. Înțelegeți acum originea cercului pe care magul trebuie să-l traseze în jurul său: această practică provine dintr-o cunoaștere foarte veche privind aura umană.

Atunci când se spune că magul trebuie să intre în cercul pe care l-a trasat, aceasta nu semnifică numai că trebuie să deseneze în jurul lui un cerc material, ci că trebuie să creeze un cerc viu al aurei și să se plaseze în centrul ei, adică spiritul său trebuie să fie activ, vigilent. Dacă magul se mulțumește să traseze în jurul lui un cerc material, fără să fi lucrat în prealabil asupra aurei sale pentru a o face pură și luminoasă, puternică, se expune la mari riscuri; chiar dacă reușește să obțină ceea ce dorește, în momentul în care va ieși din cercul magic, toate ființele care i s-au supus când era în cerc (pentru că entitățile invizibile respectă acest simbol ca și cuvintele magice pronunțate) se pun să-l urmărească.

Aceste întâmplări neplăcute le apar tuturor celor care ignoră sau neglijează legile muncii spirituale. Spiritele invizibile, care văd că aura lor nu este nici pură, nici luminoasă, se răzbună pentru că au fost constrânse să se supună oamenilor care nu posedau o autoritate veritabilă. Înainte de a se avânta în realizări vaste, discipolul trebuie să-și construiască aura ca un veritabil cerc de lumină. Acest cerc nu se trasează automat cu creta sau cu un alt mijloc, el se pregătește cu dragoste, puritate, abnegație, sacrificiu.

De ce, adesea, cei care se lansează în practici magice nu numai că nu obțin niciun rezultat, dar, mai mult, atrag nenorociri? Pentru că aura lor nu este nici puternică, nici pură. Atunci când vor să-și proiecteze gândirea, nu se produce nimic care ar îmbrăca-o, ar face-o puternică. Pentru ca gândirea să-și ia zborul, trebuie să-i dăm aripi, care se găsesc în aură. Trebuie să înțelegeți că adevărata magie nu e prestidigitație. Pentru a transforma existența noastră, pentru ca dorințele pe care le formulăm să poată da rezultate, trebuie ca gândurile, sentimentele, cuvintele noastre să fie impregnate de materia aurei noastre. Nicio creație spirituală veritabilă nu e posibilă fără materia, lumina pură a aurei.

Cercul aurei este spațiul în care putem crea; de asemenea, e și cea mai bună protecție. Se povestește despre unele persoane bolnave că aura lor nu este într-o stare bună și sunt expuse perturbațiilor atmosferei psihice. O aură pură, luminoasă, puternică e o barieră de netrecut, ea se opune tuturor curenților nocivi care parcurg lumea vizibilă sau invizibilă. Înconjurat de o astfel de aură, omul e ca într-o fortăreață și, chiar și atunci când în jurul lui sunt tulburări, dezordini, agitații, el rămâne pașnic, stabil, plin de dragoste și de curaj, se simte locuit de o lumină interioară. Această aură puternică poate fi creată de oricine prin rugăciune, meditație și prin practicarea virtuților.

Dacă aveți o aură puternică, o fortăreață de lumină, aceasta nu înseamnă că nu veți fi niciodată deranjați sau asediați. Din nefericire, atât timp cât suntem pe pământ, nu suntem niciodată la adăpost față de asalturi și bătălii. Dar dacă suntem bine baricadați cu lumină, este altfel. Chiar și Inițiații sunt obligați să se protejeze. Da, chiar și cei mai tari, cei mai puternici dintre ei trebuie să se gândească fără încetare să pună între ei și spiritele răului care vin să-i asalteze bariere de lumină, cercuri de foc. Atunci, cum pot oamenii slabi să-și imagineze că nu au nevoie de nicio protecție?

A sosit momentul să înțelegeți importanța muncii asupra aurei. În fiecare zi, de mai multe ori, gândiți-vă că vă înconjurați de lumină, de culori, pentru a forma o barieră de netrecut pentru influențele negative, pentru entitățile malefice. Formați în jurul vostru un cerc de lumină, imaginați-vă că plasați în acest cerc o sursă luminoasă care strălucește fără încetare și că această lumină se răspândește pe voi și în jurul vostru. Iisus spunea: „Vegheați și rugați-vă”. A ne ruga înseamnă a trimite curenți luminoși în spațiu. Dacă nu obțineți ajutorul Cerului, este pentru că nu i-ați trimis lumină. Cerul nu vrea să se ocupe de ceva care se stinge. Vreți să răspundă apelurilor voastre? Aprindeți toate luminile.

Unii vor spune: „Dar nu avem timp să facem aceste exerciții”. Când cineva îmi spune „Nu am timp, sunt prea ocupat…”, îi răspund „Ei bine, bine, înțeleg, înțeleg”. “Ce înțelegeți?”. “Înțeleg că aveți timp pentru nenorociri, pentru a vă răsuci la stânga și la dreapta în patul vostru și pentru a vă lamenta. Când nu ai timp pentru bine, ai timp pentru rău”. Mă priviți și vă gândiți: „Cât e de crud, cât e de dur!”. Nu e vorba de asta, ci așa se petrec lucrurile în realitate: dacă nu aveți timp pentru lumină, îl veți avea pentru tenebre. Ei da, așa este, e matematic, e absolut.

Bagheta magică

Ce este o baghetă magică? Un simplu băț, dar cu o funcție specială: cea de a lega două lumi, lumea de sus cu lumea de jos. O baghetă magică este în general făcută dintr-o ramură de migdal sau de alun, de grosimea unui deget și lungă de un cot (de la cot la extremitatea degetelor). Pentru a o prepara, magul o taie dimineața înainte de răsăritul soarelui, pronunțând anumite formule, o cojește și pune pe cele două capete ale sale două mici capișoane: unul de aur, altul de argint, pe care sunt gravate anumite simboluri, și în final o consacră Cerului. Apoi, el se poate servi de această baghetă pentru a realiza lucruri foarte bune.

Dar nu e suficient, așa cum își imaginează unii, să ții o baghetă în mână pentru a fi mag și a comanda spiritelor. Nu se comandă atât de ușor spiritelor. Unii au auzit vorbindu-se despre cele șaptezeci și două de spirite (Genii) planetare și, iată-i, înarmați cu o baghetă magică, vor să le dea ordine! Ce ignoranți sunt! Și ce cer? Să-i ajute să facă bine întregii umanități, să lucreze pentru pace și pentru lumină? Din păcate, nu. Ei vor să le comande celor șaptezeci și două de spirite să le procure bani, dragoste, reușită, fără a face nici cel mai mic efort pentru a-și dezvolta facultăți, virtuți. Ei bine, ar trebui să știe că astfel intră în Loja neagră, pentru că aceasta îi inspiră să comande spiritelor înainte de a fi demni, înainte de a fi adevărați fii a lui Dumnezeu.

E un sacrilegiu să vreți să puneți spiritele luminoase în serviciul poftelor umane. Și apoi, trebuie știut că ele nu sunt ființe care se supun, așa, primului venit. Trebuie mai întâi să dobândiți o anumită statură în lumea spirituală, altfel spiritele vor vedea imediat cu cine au de-a face și vă vor lăsa să plătiți singur. Cele șaptezeci și două de spirite nu sunt obligate să vină să vă satisfacă capriciile. Pentru a le da ordine, trebuie să fi dezvoltat o mare puritate, o mare voință, o mare stăpânire de sine; nu e suficient să cunoașteți numele lor și să-l pronunțați pentru a obține rezultate.

Trebuie deci să înțelegeți că adevărata baghetă magică nu e numai un băț, ci o legătură vie interioară pe care omul a știut să o creeze între lumea din înalt și lumea de jos. Această mică tijă care face legătura între Cer și Pământ trebuie să se afle, de fapt, în interiorul adevăratului mag.

Rolul baghetei este de a permite o legătură pentru ca energiile să circule între cele două lumi. Există undeva în înalt o centrală care dă curent electric, dar pentru ca lampa să se aprindă jos, ea trebuie branșată, introdusă în priză. Deci, când magul posedă această priză în capul său, în inima sa, în sufletul său și în plus ține în mână bagheta magică care reprezintă această priză în planul fizic, poate face să treacă forțele lumii divine în lumea fizică. Iată simbolul baghetei magice.

Când Iisus se ruga spunând „Facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ”, el crea această legătură între sus și jos, această legătură care e simbolizată de bagheta magică. El voia să spună că toate ființele umane au un rol magic de jucat: să atragă din înalt puritatea, lumina, armonia pentru ca pământul să devină o reflectare a Cerului, un altar pentru Divinitate. Singurul mijloc de a realiza acest ideal este de a ne lega de Cer, de a menține fără încetare, din toată ființa, contactul cu Cerul, pentru a face curentul să circule. Centrala electrică se află sus, în regiunile sublime, și pentru a face să circule curentul, să aprindem lămpile și toate aparatele care sunt în noi, trebuie să ne legăm la priză.

Bagheta magică este deci ca o priză pe care o branșăm în primul rând la Cer. Dar trebuie să știți că noi avem în noi mai multe baghete, da, una în fiecare plan: în planul atmic pentru a ne lega spiritul cu Spiritul lui Dumnezeu; în planul budhic pentru a ne lega sufletul cu Sufletul universal, în plan mental pentru a lega intelectul nostru de cel al Inteligenței cosmice; în planul astral pentru a lega inima noastră la Dragostea dezinteresată, și în fine, în planul fizic există acest mic baston numit baghetă magică.

Dar există și mâna noastră. Da, mâna este o baghetă magică, și putem spune că bagheta este o prelungirea a mâinii. Dacă nu aveți baghetă, puteți ridica brațul – iată bagheta voastră – și pronunța câteva cuvinte, în acel moment, dacă sunteți pur, luminos, în armonie cu Cerul, forțele naturii vă vor înțelege, vi se vor supune, vă vor asculta, și vă vor îndeplini rugămințile. Dacă nu, puteți să întindeți brațul cu anii, nu veți obține nimic sau poate veți atrage câteva observații din partea entităților celeste, care vă vor spune: „De ce te joci așa? Ne deranjezi!”. Ei da, nu trebuie să vă jucați cu lumea invizibilă.

În realitate, adevărata baghetă magică este ființa umană, care este ea însăși un intermediar între Cer și pământ. Trebuie să se pună în contact permanent cu Cerul pentru a acționa benefic pe pământ. Adevărații Inițiați nu se servesc de bagheta magică, sunt ei înșiși baghete magice. (va urma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =