În urmă cu un secol: Localități fără medici de familie

Mihaela Chitariu

Comuna Albești se alătură grupului de trei comune în care nu vrea, de multă vreme, să stea niciun medic. Comunele în care nu există medici de familie în contract cu CJAS Vaslui de mai mult de doi ani sunt Pochidia și Coroiești. De anul trecut a ramăs fără medic de familie și comuna Mălușteni, iar din aprilie 2018, comuna Albești.

160 de medici de familie din județul Vaslui au intrat, până la data de 2 mai 2018, în relații contractuale cu Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui.

La ora actuală, potrivit directorul CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu în județ există un deficit de  medici de familie. Numărul comunelor în care lipsesc medicii de familie a crescut de la trei, la patru.

“Numărul total de contracte încheiate pentru perioada mai-decembrie 2018 de către CJAS Vaslui cu medicii de familie este de 158, cu un număr de 160 medici de familie, din care 84 în mediul rural și 76 în mediul urban. Comunele în care nu există medici de familie în contract cu CJAS Vaslui, de mai mult de doi ani, sunt Pochidia și Coroiești. De anul trecut a ramăs fără medic de familie și comuna  Mălușteni, iar din aprilie 2018, comuna Albești. Comisia paritară a stabilit și zonele deficitare unde ar mai fi nevoie de medici de familie, în comunele în care există mai mult de 4.000 locuitori, astfel: Băcești, Iana Vinderei și Voinești ar mai fi necesar câte un medic , iar la Murgeni ar mai fi necesari doi medici de familie (la o populație peste 8.000 locuitori).

Pentru stabilirea zonelor deficitare s-au luat în calcul urmatoarele criterii:

– localitățile în care populația este de peste 4.000 locuitori și asistența medicală a fost asigurată de un singur medic timp de doi ani consecutiv (Voinești, Vinderei, Iana, Băcești);

– localitățile urbane în care populația este sub 10.000 locuitori și  timp de doi ani consecutiv a fost deficit de medici ( Murgeni);

– localitățile în care s-a calculat necesarul de medici pentru un număr optim de 2.200 înscriși raportat la numărul de locuitori;

– localități în care nu a funcționat niciun medic de familie timp de doi ani consecutiv (Coroiești și Pochidia).

Există și 12 localități în mediul rural în  care își desfășoară activitatea un  medic de familie cu punct de lucru astfel: Arsura, Banca, Ciocani, Costești, Deleni, Delești, Dodești, Găgești (Giurcani), Ibănești, Ivești, Lipovăț (Chițoc) și Tanacu”,  ne-a declarat Mihaela Chitariu.

Numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru anul 2018, pe unități administrativ-teritoriale, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale din asistența medicală primară cu casele de asigurări de sănătate trebuie să fie de 500 în mediul rural  și de 800 în mediul urban.

Servicii medicale noi 

Față de reglementările legale valabile până acum în noul contract-cadru sunt prevăzute noi servicii medicale disponibile la cabinetele medicilor de familie. În pachetul de bază au fost introduse noi măsuri care vor fi luate de medicii de familie: eliberarea adeverințelor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj, eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap, administrarea de medicamente intramuscular, subcutant, intradermic, intravenos și perfuzabil.

În noul contract-cadru au fost introduse și prevederile referitoare la documentația trimisă de medicii de familie caselor de sănătate, precum și altele privind debirocratizarea unor proceduri de contractare pentru medicii care dau rețete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =