Statul stimulează înscrierea în cartea funciară: Modificări la legea cadastrului

Suma plătită de stat pentru lucrările de cadastru general va fi majorată proporțional cu gradul de dificultate al lucrării și va fi cuprinsă între 60 și 132 de lei/imobil. Fiecare primărie poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În plus, se vor deconta și imobilelel deja înscrise în sistemul de cadastru, în procent de 50%. 

Potrivit reprezentanților Oficului de Cadstru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vaslui,  noile reglementări privind cadastrarea gratuită a terenurilor au fost adoptate și sunt aplicabile de îndată. Ele se referă la înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor, majorarea sumei plătite pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților și posibilitatea înscrierii în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2011. Concret, modificările aduse Legii cadastrului vizează și eliminarea ordinelor de începere a lucrărilor de cadastru general, perioadă care putea ajunge până la șase luni, dar și reducerea perioadei de soluționare a contestațiilor de la 60 la 30 de zile.

Daniela Chiper, directorul OCPI

”Suma plătită pentru lucrările de cadastru general va fi majorată proporțional cu gradul de dificultate al lucrării și va fi cuprinsă între 60 și 132 de lei/imobil. În plus, autorizații care execută lucrări de cadastru general vor fi plătiți pentru înregistrarea tuturor imobilelor dintr-un sector cadastral, chiar dacă acestea fac parte din intravilan, dar și pentru cele care au deja carte funciară. În plus, se vor deconta și imobilelel deja înscrise în sistemul de cadastru, în procent de 50%. Aceste plăți ar trebui să stimuleze persoanele autorizate pentru executarea de lucrări cadstrale”, a declarat Daniela Chiper, directorul OCPI.

În plus, actul normativ prevede și obligativitatea înființării de birouri de cadastru și carte funciară la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, până la data de 31 decembrie 2018, dar și posibilitatea ca primăriile să își înscrie proprietățile în cartea funciară prin hotărâre a consiliului local.

“În cadrul programului național de cadastru, 67 de unități adminstrativ teritoriale din județul Vaslui au semnat contracte de finanțare pentru înregistrarea terenurilor în cartea funciară, din care doar 62 au reușit să încheie contracte de prestări servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate. La această dată au fost publicate în Monitorul Oficial ordinele privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 37 de UAT-uri, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie publicate și restul de 25 de ordine. S-au executat verificări în teren pentru sectoarele cadastrale ce au făcut obiectul contractelor de finanțare pentru anii 2017-2019, pentru localitățile care au avut termen de finalizare data de 31 decembrie 2017. Din totalul celor 62 de UAT-uri care au încheiat contracte de prestări servicii, au fost recepționate 15 pentru publicarea datelor. Afișarea documentelor tehnice s-a facut la sediul primăriilor pentru o perioadă de 60 de zile”, a precizat Daniela Chiper.

Suma totală alocată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în 2018, pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, este de peste 400 milioane de lei. Fiecare primărie primește 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − 2 =