Ioan V. Maftei – Buhăiești, matematician și poet

“Trăiește dumnealui de mult în București/ Și-și amintește permanent de Buhăiești,/ E satul sau natal de unde a plecat,/ Iar capitala iată că l-a consacrat!” – Vasile Larco, la aniversarea a 75 de ani de viață ai lui Ioan V. Maftei – Buhăiești.

Ioan V. Maftei – Buhăiești s-a născut la 20 iulie 1941, în Buhăiești, județul Vaslui. Face parte din familia nobilă a matematicienilor poeți, stând alături de Ion Barbu, Viorel Dinescu, Oana Andrei Pavăl (Canada) și mulți alții. A rezistat, cu mare mândrie, la tot ceea ce vremea și vremurile i-au oferit pentru “Coloana și clădirea fizicului său de atot-căutător, dar și al cuvintelor devălmășite într-o putină a curajului propriu de a se alina prin ritm cu poezia… Da, poezia!” (Ion Machidon), nu și-a sfidat ursita. A luat foarte în serios scopul său în viață de om normal.

Obișnuit cu lumea bunelor și relelor din Buhăieștii Vasluiului, a învățat carte atât cât a considerat că-i necesar ca să trăiască intr-un cadru luminos, al existenței lui și a familiei. Ca mulți alți tineri, sătul de viața la țară, cu muncile grele alături de părinți și rude, și-a “pus coada pe spinare” și a luat-o cu primul tren spre capital Moldovei – Iași. Ajuns aici, a absolvit Facultatea de Matematică a Universității “A.I. Cuza”, în anul 1964, făcând parte din “Generația de Aur” a acestei facultăți. S-a stabilit în București, la Colegiul Național “Sfântul Sava”, dar a păstrat în suflet Moldova și pe moldoveni.

Mărturisirea din volumul “Valuri fără maluri” (Editura PIM, Iași, 2015) este cât se poate de elocventă: “Închin această carte: părinților mei, care mă privesc din nesfârșitul cer, familiei mele, tuturor celor care mă cunosc, în mod deosebit concetățenilor din Buhăiești, județul Vaslui, cărora le mulțumesc pentru că mi-au împrumutat pseudonimul literar”.

Desfășoară o intensă activitate didactică în domeniul matematicii, având în decursul timpului importante răspunderi în cadrul învățământului matematic din România. A pus un accent deosebit pe creativitate, lengându-și activitatea și realizările de prestigiu de olimpiadele naționale și internaționale de matematică. Pe cale de consecință, tinerii noștri matematicieni au obținut rezultate importante, concretizate în  numeroase și valoroase medalii, iar loturile țării noastre au ocupat primele locuri în top. Are contribuții numeroase la Gazeta Matematică, fiind apreciat pentru dinamismul său intelectual.

A avut șansa și onoarea de a colabora, în problemele învățământului matematic, cu ilustre personalități, profesori si pedagogi. În paralel, a desfășurat o prolifică activitate literară și artistică, publicând un număr apreciabil de volume de poezie, epigrame și piese de teatru (care s-au jucat pe importante scene din capitală și din țară).

Se crede îndeobște ca matematicienii ar fi personaje tributare rigorilor unor legi absolute, care nu oferă nicio posibilitate fanteziei. Să nu uităm însă că matematicienii sunt obișnuiți să jongleze cu numere imaginare și iraționale, iar fanteziile (riguroase!) ale unor matematicieni au susținut tot timpul cercetările care încearcă să ne aducă mereu mai aproape de creația universului. Așa că nu e de mirare că unii dintre ei (între care și matematicianul Ioan V. Maftei – Buhăiești) s-au dedicat și creației literare, lirice sau spirituale. „Iar umorul este evident o… DERIVATĂ a spiritului, mai ales dacă se… INTEGREAZĂ în MULȚIMEA INFINITĂ a posibilităților literaturii…” (Eugen Deutsch, În loc de prefață la volumul „Întâlnire cu Păstorel”, p. 5).

După o viața dedicată formării tinerii generații în calitate de profesor de matematică, debutează editorial la senectute (în anul 2007), publicându-și apoi producțiile literare (poezii, epigrame, fabule, teatru) într-un ritm ce impune admirație, rod al unei munci îndârjite și eficace întru împlinirea operei. În 2011, când a împlinit 70 de ani, devine membru al  Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași.

Între matematică și poezie există destule asemănări. În fond, ambele sunt dedicate zeiței frumuseții, chiar dacă au, desigur, și muze proprii. Ioan V. Maftei – Buhăiești a fost tentat mai intâi de poezia lirică, dar foarte repede s-a lansat în epigramă și mai apoi în dramaturgie. A avut și o tentativă, reușită, de a face o combinație teatru-epigramă. Epigramele sale sunt inspirate și ușor de receptat de către iubitorii acestui gen. Poantele sunt atent filtrate, rimele nu sunt deloc banale, iar ansamblul se citește cu plăcere și interes. Poetul alege, de cele mai multe ori, cuvinte simple și versuri cuminți, într-o exprimare fluidă, servind adevărului concret.

Creația literară a lui Ioan V. Maftei – Buhăiești este cu adevărat impresionantă. După încheierea carierei de matematician, a pornit într-un marș accelerat spre poezie, încercând să prindă din urmă timpul… A editat câte trei volume pe an. Avea o mare capacitate de esențializare și metaforizare.

Fiind un împătimit de istoria neamului său, a înălțat statui din cuvinte, întru nemurire. Nu este prima dată când pasiunile extraprofesionale izbucnesc plenar, fără a ține seama de cutume. A fost foarte activ și eficient în plan literar și artistic, fiind prezent în multe antologii, dicționare și reviste literare, cronici literare și de teatru, în mass-media etc. Prin creațiile sale beletristice și prin întreaga sa activitate în domeniul matematicii, Ioan V. Maftei – Buhăiești a contribuit fără îndoială la îmbogățirea patrimoniului nostru literar și științific, asigurând legături trainice cu tradiția noastră culturală, dar și cu tinerii matematicieni și informaticieni câștigători ai mai multor medalii de aur, prin mintea lui de ales matematician și cu talentul său efervescent spiritualizat, ce i-au adus binemeritate diplome de excelență în fiecare domeniu abordat și l-au impus în prim-planul creației, ca și pe treptele devenirii. Opera lui poetică este străbătută de firul roșu al iubirii, al vieții, al binelui și al frumosului din om. Activitatea lui publicistică îndeamnă la meditație, la acțiuni hotărâte pentru apărarea celei mai frumoase lumi, PĂMÂNTUL.

Prin opera sa literară și științifică, Ioan V. Maftei – Buhăiești contribuie substanțial la stabilirea unor punți de legatură între un trecut glorios și prezentul destul de întunecat spre un viitor luminos, lipsit de conflicte.

ADDENDA

 Dramaturgul

“Mai lasă, Doamne, în amurg/ O gară zisă Buhăiești/ Că de te-ntreabă cine ești,/ Tu îi răspunzi că-i… dramaturg” – Sterian Vicol.

Matematicianul și poetul  Ioan V. Maftei – Buhăiești a avut o legătură puternică și cu lumea teatrului, fiind fondatorul Trupei Artistice „Anton Pann” din București. De asemenea, a fost cofondator al Trupei de Teatru „Barbu Delavrancea”, din cadrul Primăriei Sectorului 2, și al Trupei „I.L. Caragiale”, din Voluntari – Ilfov.

Bucureșteanul ex-vasluian de care vorbim a fost pentru trupa de teatru „Anton Pann” trup și suflet, aceasta însemnând regizor, scenarist și, uneori, artist. Cu spinarea sa extrem de verticală, Ioan V. Maftei – Buhăiești poate fi socotit o întreprindere de cultură prin calitățile intelectuale pe care le-a avut până marți, 30 august 2016, când s-a stins din viață, lucru subliniat și de academicianul Solomon Marcus. Cu ocazia prezentării pieselor sale de teatru, a impresionat publicul, făcându-l părtaș la bucurie sau tristețe, iubire sau ură, minciună sau adevăr. A fost și fondatorul „Festivalului Național de creație și interpretare artistică pentru copii”.

A fost o mare întreprindere producătoare de umor, fiind un hâtru de mare valoare spirituală. A fost treapta de lumină într-o desăvârșire planetară.

Ioan V. Maftei – Buhăiești a fost membru al: Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași; Uniunii Epigramiștilor din România; Clubului „Cincinat Pavelescu” București; Academiei Liberi „Păstorel” Iași; Societății de Științe Matematice din România; Asociației „Recreații Matematice” din Iași; Asociației „Arhimede” București; Cenaclului „Literatorul” București; Societății „C. Negri” Galați; Cenaclului „Mircea Eliade”; Cenaclului „Amurg sentimental”; Asociației epigramiștilor olteni; Societății Scriitorilor de pretutindeni; Societății Scriitorilor Români.

Revistele care i-au găzduit poeziile: „Tribuna” (Cluj), „Amurg sentimental” (București), „Porto-Franco” (Galați), „Nord Literar” (Baia Mare), „Climate Literare” (Târgoviște), „Flacăra” (București), „Revista de versuri și proză” (București), „Tribuna Invățământului” (București), „Plumb” (Bacău), „Literatorul” (București), „Vatra” (Tg. Mureș), „Convorbiri literare” (Iași), „Poezia” (Iași), „Revista nouă” (Câmpina), „Oglinda” (Focșani).

Volume publicate: Visuri în oglindă, versuri (2007); Rugă și incantație, versuri (2006); De la lume, la lume, teatru (2008); Semințele iubirii, poezii (2009); Catrene cu tâlc, epigrame (2009); Muguri de viață, teatru (2009); Simfonia umorului, epigrame (2009); De vorbă cu timpul, antologie de poezie (2010); Măștile, teatru (2010); Trepte I, Trepte II, Trepte III, Trepte IV, poezii (2010); Mic tratat la chipul din oglindă, poezii (2011); Surâsul epigramei, epigrame (2011); Sub Zodia Racului, teatru, epigrame (2011); Aproape de rug, poezii (2012); Întâlnire cu Păstorel, teatru scurt și epigrame (2012); Valuri fără maluri, fabule și epigrame (2015); Licărul stelelor în iarbă, volum de prozo-poezie (2015); Restituiri în alb și negru, poezii (2016).

Piese scrise, jucate și în curs de publicare: Duelul caracterelor; Patul blestemelor; Destinul semnelor; Privighetoarea; Pastila albastră buclucașă; Dramatizări; O vizită de neuitat, după schița „Vizită”, a lui I.L. Caragiale; Zbuciumul și aspirațiile domnului Spirache, după Tudor Mușatescu; Extaz și Agonie, după nuvela „Două loturi” de I.L. Caragiale.

Aprecieri privind creația literară și artistică

– Nu mi-aș fi închipuit că în spatele pasiunii pentru matematică a prof. Ioan V. Maftei – Buhăiești, reprezentată prin frumoasele sale contribuții la Gazeta Matematică, se ascunde un fin poet, eseist și un dramaturg cu tâlc – prof.univ.dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, la volumul „Catrene cu tâlc”.

– Este o plăcere, dar și o surpriză că Ion Barbu și-a găsit un elevat urmaș, care în momentele de grație înlocuiește ecuația cu versul și calculele cu visarea – Tudor Opriș, la volumul „Rugă și incantație”.

– O lucrare destinată cu osebire sufletelor copiilor și adolescenților, scrisă cu talent și dăruire de profesorul poet Ioan V. Maftei – Buhăiești, căruia îi doresc mult succes în dificila artă destinată tinerii generații – Ion Lucian, la volumul „Muguri de viață”.

– Colegului profesor Ioan V. Maftei – Buhăiești, cu prețuire pentru dinamismul său intelectual. Cu drag, Solomon Marcus, 01.03.2010 – dedicație la volumul „Educația în spectacol”.

– Ioan V. Maftei – Buhăiești nu se lasă copleșit de ani, ci trăiește o nouă tinerețe, una în care creația proprie este singurul element de valorizare – Mihai Batog Bujeniță, „Umor în formule exacte”.

– Ioan V. Maftei – Buhăiești este un moralist în epigramă și totodată un liric – Corin Bianu.

– Începută sub bune auspicii, aventura sa spirituală îl îndreptățește la noi și hotărâtori pași în arealul literar, cât mai mulți ani – George Corbu.

– Dramaturgul, scenaristul, poetul și epigramistul neobosit Ioan V. Maftei – Buhăiești, prin această carte, readuce cu succes în actualitate numele lui Păstorel – Mihai Haivas.

– Scriitorul Ioan V. Maftei – Buhăiești are calitatea deosebită de a fi un iscusit observator, un fin șfichiuitor… – Vasile Larco.

– Poeziile domnului Ioan V. Maftei – Buhăiești pun în valoare talentul literar incontestabil, forța creatoare… – Ion Machidon.

– Ioan V. Maftei – Buhăiești este un romantic conștient… – Ioan Mazilu-Crângașu, „Invitație la lectură”.

– Lecturând această carte, cititorii devin din start matrozi pe o corabie chiar de ei visată – Sterian Vicol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 3 =