Minorii defavorizați, în atenția organizației “Salvați Copiii”

În cadrul proiectului “Viitor prin școală!”, în județul nostru vor fi inaugurate servicii de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară pentru a asigura accesul la educație al copiilor care provin din comunități defavorizate, preponderent din mediul rural.

Organizația “Salvați Copiii” România va deschide alte șase servicii de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Vaslui, Mureș, Brașov, Hunedoara, Dâmbovița și Suceava, în cadrul proiectului “Viitor prin școală!”, pentru a asigura accesul la educație al comunităților defavorizate, preponderent din mediul rural și urban mic.

“Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (comunități defavorizate, copii romi, copii din mediul rural, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și școlar (părinți/reprezentanți și cadre didactice)”, se arată într-un comunicat de presă.

Reprezentanții “Salvați Copiii” au anunțat că noile centre vor avea peste 4.480 de beneficiari în perioada aprilie 2018 – martie 2021: “Dintre aceștia, peste 3.200 vor fi cuprinși în activități directe de informare și conștientizare cu privire la importanța educației, 244 de copii de vârstă antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat cuprinzând activități de dezvoltare socio-emoțională și dezvoltare a limbajului și motricității, 479 de copii din învățământul primar și gimnazial, în risc de abandon școlar vor beneficia de sprijin educațional și material, prin programe de tip «școală dupa școală»,153 de copii și tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material, în vederea absolvirii programelor de tip «A doua șansă», 278 de părinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală, 126 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de cursuri de formare în domeniul managementului clasei de elevi. Parteneri în proiect vor fi Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județele Mureș, Brașov, Vaslui, Hunedoara, Dâmbovița și Suceava, școli și servicii publice de asistență socială din localitățile Bahnea, Viștea de Jos, Negrești, Lupeni, Târgoviște și Suceava”.

“România rămâne o țară a decalajelor profunde!”

“România rămâne o țară a decalajelor profunde, care atrag după ele discriminări dureroase, cu consecințe pe termen lung atât în ceea ce privește viața copiilor, cât și în ceea ce privește societatea în ansamblul ei. Accesul la educație de calitate reprezintă o provocare, îndeosebi în zonele rurale, unde studiază 45% din populația școlară a României”, se arată în același comunicat de presă.

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv “Salvați Copiii” România, subliniază importanța unor politici publice coerente în domeniul educației: “Accesul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, dar și al societății. A condiționa integrarea educațională de mediul de rezidență, rural sau urban, a vehicula diferențe calitative între școala de la țară și cea din orașele mari înseamnă a rata întregul edificiu prin care o societate este funcțională. Suntem în fața unei discriminări de fond, inadmisibile, dar cronicizate deja de decenii, de către incoerența politicilor publice din educație. Copiii din mediul rural sunt copii de aceeași calitate cum sunt și cei din urban și așa trebuie să fie și școlile care îi formează”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − five =