Accident sau incident? Poluare chimică pe strada Castanilor

La finele lunii trecute, din zece bidoane abandonate în apropierea Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui s-a scurs o substanță neidentificată de culoare gălbuie. Grație intervenției prompte a Gărzii de Mediu, a fost evitat pericolul poluării zonei și a pârâului Delea.

Cinci echipe de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vaslui au efectuat, în perioada 1 ianuarie – 18 mai, nu mai puțin de 383 de controale, dintre care 101 conform planului anual și 282 neplanificate. În urma celor constatate, s-au aplicat 28 de amenzi, în valoare de 86.000 de lei, și 13 avertismente și a fost înaintată o sesizare penală Parchetului Vaslui, în cazul unui eveniment care se putea solda cu poluarea unui curs de apă.

Gabriel Cristian Laic, comisar-șef al Gărzii de Mediu Vaslui

“La sfârșitul lunii aprilie, a fost înregistrat un incident cu impact asupra mediului la boxa de deșeuri menajere din apropierea Liceului «Ștefan Procopiu» din municipiul Vaslui, unde au fost abandonate recipiente de plastic cu substanțe chimice neidentificabile, respectiv 10 bidoane de plastic (capacitate 20 de litri) cu o substanță gălbuie. Verificând la fața locului, am constatat că șapte bidoane erau pline, două bidoane aveau cam 25% din substanță, iar unul era gol, cantitatea totală aproximativă fiind de 150 de litri. Substanța respectivă era împrăștiată pe toată suprafața platformei de gunoi și pe carosabil (strada Castanilor). Pentru a îndepărta substanța cât mai urgent, s-a luat măsura imediată de golire a pubelelor și spălarea boxei și a carosabilului pe porțiunea afectată. Era pericolul ca acea substanță să ajungă în rețeaua de canalizare pluvială, cu descărcare în pârâul Delea. Ulterior, a fost identificat posibilul autor, drept pentru care a fost înaintată o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Revin cu rugămintea adresată operatorilor economici și populației să depună la punctele publice de colectare a deșeurilor doar gunoiul menajer. Pentru reziduurile de substanțe periculoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice – corpuri de iluminat, baterii uzate ș.a. – anvelopele uzate și molozul rezultat din construcții, există obligația legală de a fi eliminate la puncte special amenajate, prin operatori economici autorizați”, a declarat Gabriel Cristian Laic, comisar-șef al Gărzii de Mediu Vaslui.

Revenind la activitatea de inspecție, aceasta a a constat, între altele, în efectuarea de controale săptămânale la fostele depozite de deșeuri menajere Bârlad, Negrești și Huși, respectiv lunare la platformele Vaslui, Roșiești, depozitul de zgură al Termica SA Vaslui și depozitul de deșeuri periculoase operat de Rulmenți SA Bârlad; verificarea zonelor de picnic; conformarea față de Ordinul nr. 8/174/2018, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului; verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, căilor de comunicație și unităților administrativ-teritoriale; modul de gestionare a deșeurilor reciclabile; inventarierea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de canalizare șamd.

Șeful Gărzii de Mediu a făcut referiri și la stadiul programului județean de colectare a deșeurilor menajere: “În prezent, sunt finalizate procedurile de predare-primire a infrastructurii de colectare, sortare, transport și eliminare a deșeurilor de la Consiliul Județean Vaslui către SC Romprest Energy SRL București, societatea fiind în procedură de obținere a autorizației de gospodărire a apelor și a autorizației integrate de mediu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =