Luna promovării economiei sociale

Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui

Mai, luna promovării economiei sociale, este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de mediatizare, având drept scop dezvoltarea locală și a cetățeniei active, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, Laura Toporăscu, “economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări. Activitatea de economie socială presupune atestarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție de către AJOFM Vaslui”.

Atestatul de întreprindere socială se acordă celor care, prin actele de înființare și funcționare, asigură respectarea următoarelor criterii:

– acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;

– alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;

– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

– aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de unu la opt.

“În vederea obținerii atestatului, persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, la AJOFM Vaslui cererea pentru acordarea atestatului și actele de înființare și funcționare care demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social. Informații suplimentare se pot obține de la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret, nr. 5”, a menționat Laura Toporăscu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 4 =