Se apropie scadența! 24 de zile pentru declarațiile de avere

Doar puțin peste trei săptămâni mai au la dispoziție parlamentarii, primarii, consilierii locali și județeni, funcționarii publici și toate celelalte categorii de persoane pe care Legea 176/2010 le obligă să-și depună declarațiile de avere și de interese. Cei care nu se conformează până pe 15 iunie pot fi amendați contravențional cu până la 2.000 de lei!

A rămas mai puțin de o lună până la expirarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și de interese pe anul trecut. Adică doar până pe 15 iunie, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), din Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pot completa și transmite celor în drept formularele respective.

Dacă, la nivel național, sunt multe categorii vizate de această obligație, în județ este vorba în primul rând despre zece parlamentari, 86 de primari, 87 de viceprimari și câteva sute de consilierii locali și județeni. Mai sunt judecători, procurori, magistrați-asistenți, asimilații acestora, precum și asistenții judiciari și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor. Trebuie să-și declare averea și funcționarii publici și șefii de compartimente, servicii și direcții din cadrul instituțiilor publice locale, directorii și inspectorii școlari, șefii de secție, directorii și managerii spitalelor publice, prefectul, subprefectul și personalul încadrat la cancelaria prefectului. Aceeași obligație o au membrii consiliilor de administrație, consiliilor de conducere și consiliilor de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes local, companiilor și societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este actionar majoritar sau semnificativ. La fel stau președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor sindicale.

Inspectorii ANI își freacă mâinile

„Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu etc.). Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: în cazul veniturilor, se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (salarii, dividende etc.); în cazul celorlalte capitole din declarație, se va menționa situația la data declarării (situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii etc.). (…) Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării. Persoanele din instituțiile publice responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese asigură afișarea și menținerea declarațiilor pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii”, spun reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Persoanele desemnate vor transmite la ANI până la data de 1 august lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și de interese, însoțită de punctele de vedere ale celor în cauză.

Legea 176/2010 prevede că aceia care nu-și îndeplinesc obligația până pe 15 iunie ori nu declară cuantumul veniturilor realizate sau fac trimitere la alte înscrisuri pot fi sancționați cu amenzi contravenționale între 50-2.000 de lei. În plus, ANI poate declanșa din oficiu procedura de evaluare. Aceleași sancțiuni le riscă și persoanele din instituțiile publice responsabile cu implementarea prevederilor Legii 176/2010, precum și conducătorul entității respective, dacă acesta nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute de normativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + one =