Când nimeni nu se mai aștepta: Contestația licitației pentru „centura” Bârladului, admisă!

La o lună și jumătate de când una dintre asocierile de firme înscrise la licitația pentru proiectarea și execuția șoselei ocolitoare a Bârladului a contestat procedura, CNSC a admis solicitarea. Ca urmare, oficialii CNAIR sunt obligați să ia în considerare și respectiva ofertă, inițial respinsă. Între timp, autoritatea contractantă a terminat de evaluat celelalte patru oferte depuse din punct de vedere tehnic și a trecut la analiza financiară.

Pe 11 aprilie, o asociere formată din două firme înscrise la licitația organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru proiectarea și execuția „Variantei de ocolire a municipiului Bârlad” s-a adresat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Respectivii s-au îndreptat „împotriva deciziei nejustificate și abuzive a autorității contractante de a respinge oferta asocierii ca inacceptabilă și neconformă”. Preț de câteva pagini, au prezentat motivele care au dus la respingerea ofertei depuse de ei, principalul motiv invocat de reprezentanții CNAIR fiind că un operator economic declarat ca terț susținător, respectiv subcontractant, s-ar afla într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză. În continuare, au justificat de ce terțul susținător nu se află în conflict de interese, explicând că membrii asocierii conveniseră să-și împartă activitățile asumate prin contractul de servicii de asistență tehnică: unul a realizat proiectarea variantei ocolitoare Timișoara Sud și a asigurat coordonarea proiectului, iar celălalt a realizat proiectarea variantei ocolitoare Bârlad, precum și fazele de proiectare a utilităților aferente ocolitoarei Timișoara Sud și planul coordonator al acestor utilități.

După o lună și jumătate, iată că, pe 21 mai, reprezentanții CNSC au făcut publică decizia luată. Răspunsul se întinde pe 16 pagini, la finele cărora anunță că au admis contestația primită pe 11 aprilie: „În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul decide: admite contestația formulată de … (numele firmei este șters – n.r.), lider al asocierii …, în contradictoriu cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și anulează procesul verbal nr. … și actele subsecvente acestuia, în ce privește oferta … Obligă autoritatea contractantă să reevalueze documentele de calificare prezentate de ofertanta asociere cu subcontractantul …, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii. Împotriva prezentei se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28, alin. (1), din Legea nr. 101/2016”.

Documentul este semnat de președintele și doi dintre membrii CNSC.

Între timp, autoritatea contractantă a anunțat că, pe 16 mai, ora 13.05, a fost finalizată evaluarea tehnică a celor patru oferte acceptate și că analiza financiară este în desfășurare, criteriul de atribuire a contractului fiind cel mai bun raport calitate-preț. În acest moment, termenul limită de evaluare a ofertelor este 23 iunie, ora 18, însă odată cu obligativitatea acceptării ofertei respinse inițial, e posibil să fie împins până la finele verii.

Reamintim că varianta ocolitoare a Bârladului va avea o lungime totală de 11,281 kilometri, o lățime platformă de 10 metri, patru poduri, trei pasaje, două intersecții la nivel și două parcări. Potrivit unui comunicat al CNAIR publicat pe 27 martie, valoarea totală a proiectului este de 223,672,793.15 lei (inclusiv TVA) și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (141,916,491.14 lei), 25% contribuția proprie (47,305,497.04 lei), restul de 34,450,804.97 lei reprezentând TVA. Iar durata proiectului este de 73 de luni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + two =