Ședința Consiliului Local Vaslui: 13 nu a fost deloc cu ghinion!

Aleșii au votat fără probleme acordarea de sprijin financiar celor care investesc minimum 200.000 de euro și creează astfel cel puțin cinci locuri de muncă.

Consilierii locali vasluieni s-au întrunit, joi, pentru a dezbate și vota fix 13 proiecte de hotărâre. Întrunirea a fost condusă de primarul Vasile Pavăl.

Printre cele mai importante puncte de pe ordinea zi s-a numărat cel privind ajutorul de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Propunerea a primit avizul Consiliului Concurenței, iar Primăria Vaslui a notificat Consiliul Județean și Instituția Prefectului cu privire la intenția de a implementa ajutorul financiar.

“În vederea dezvoltării economice a municipiului Vaslui, în contextul necesității dezvoltării regionale conform strandardelor Uniunii Europene, la nivel local se impune adoptarea de măsuri pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Acordarea ajutorului de minimis reprezintă pentru municipiul Vaslui o măsură importantă în implementarea politicilor regionale de dezvoltare”, a declarat Vasile Pavăl.

Schema de ajutor se adresează întreprinderilor care activează pe raza municipiului Vaslui și care derulează programe de investiții în valoare de peste 200.000 de euro și creează minimum cinci locuri de muncă în acest context. Alocarea brută totală pentru o societate este de până la echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Pentru o întreprindere unică din sectorul transporturilor, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Acordarea sprijinului financiar este condiționată de menținerea investiției, inclusiv a locurilor de muncă nou create, pentru o perioadă minimă de cinci ani în cazul întreprinderilor mari și de trei ani în cazul IMM-urilor, cu excepția investițiilor constând în blocuri de locuințe. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat este de 500.000 de euro. Se estimează că vor fi zece beneficiari, numărul acestora putând fi extins în limita bugetului aprobat.

Totodată, consilieri locali au aprobat lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor selecționate în vederea acordării de subvenții de la buget, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998. Este vorba despre Asociația “Fitomed” Vaslui și Fundația “Spurgeon România” – Filiala Vaslui, care au în grijă 30 de persoane, pentru care va fi acordat un sprijin financiar de 26.865 de lei, adică 30 de lei/persoană/lună.

Au mai fost votate următoarele proiecte: rectificarea bugetului local al municipiului Vaslui – etapa mai 2018; Regulamentul de Ordine Interioară al secției de fotbal și handbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Vaslui; revocarea HCL nr. 94/26.09.2013; contractul de mandat al reprezentantului municipiului Vaslui în AGA de la SC Aquavas SA; preluarea lucrărilor executate în patrimoniul public al municipiului Vaslui și transmiterea acestora în administrare către SC Aquavas SA Vaslui în conformitate cu contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de  canalizare; constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe situate în municipiul Vaslui; alipirea a două terenuri și dezlipirea terenului rezultat în patru loturi distincte; atestarea în domeniul privat al municipiului Vaslui a unui teren în suprafață de 428 de mp, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 191; modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești; ajustarea tarifelor pentru serviciile de închiriere utilaje și mijloace de transport, verificarea metrologică a contorilor de apă, serviciilor auxiliare de specialitate, închirierea toaletelor ecologice și spălătoare exterioare, prestate de Aquavas SA Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 14 =