Mega-surpriză pentru bărlădeni: Clădirile și terenurile în paragină vor fi supraimpozitate!

Veste rea pentru deținătorii de imobile și terenuri situate în intravilanul Bârladului, dar lăsate în plata Domnului de ani de zile. Consilierii locali au votat ca, de la anul, proprietarii care nu dau semne că vor să le consolideze/întrețină vor fi supraimpozitați.

În ședința din 31 mai, 11 dintre cei 21 de consilieri locali bârlădeni au fost de acord cu „Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pentru clădirile și terenurile neîntreținute, precum și pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv”. Potrivit reprezentanților primăriei, documentul nu-și propune să se năpustească asupra proprietarilor aflați în această situație, ci să-i determine să-și consolideze clădirile și să-și lucreze terenurile.

„Supraimpozitarea aplicată începând cu anul 2019 va avea în vedere clădirile aflate într-o stare avansată de deteriorare, terenurile aflate în paragină, precum și terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, de pe raza Bârladului, care afectează negativ imaginea urbană, având drept scop final educația civică a celor sancționați”, se arată în expunerea de motive.

Consilierii social-democrați au declarat că nu sunt de acord cu această măsură, pe motiv că nu toți proprietarii din oraș au posibilități materiale pentru lucrări de întreținere ori consolidare. Andrei Huiban a anunțat că toți cei zece consilieri din grupul PSD se vor abține de la vot. Potrivit acestuia, înainte ca locuitorii orașului să fie obligați să plătească impozite mai mari pentru imobilele în paragină, ar trebui ca municipalitatea să-și întrețină propriile clădiri. După minute bune de discuții aprinse, inițiativa a fost aprobată cu 11 voturi „pentru”, aparținând celor zece liberali și independentului Bogdan Sârbu.

Cum se va proceda?

În cazul terenului agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, impozitul se va majora cu 500% începând cu al treilea an. Potrivit regulamentului aprobat de consilieri, terenurile agricole nelucrate reprezintă orice suprafață arabilă sau de pajiște permanentă care a fost utilizată în scop agricol, precum și cea neagricolă, extravilană sau intravilană, care nu mai este lucrată și nu participă la sistemul de rotație a culturilor.

Clădirile neîngrijite sunt considerate acele imobile în stare avansată de degradare, lăsate în paragină, insalubre, cu fațade nereparate / necurățate / netencuite / nezugrăvite, cu geamuri sparte, cu acoperișuri degradate sau aflate în alte situații similare. Terenuri neîngrijite sunt cele în stare de paragină, acoperite de buruieni, lăstăriș, părăsite / abandonate, insalubre, ale căror curți sunt necurățate, cu împrejmuiri neîntreținute / nereparate sau aflate în alte situații similare. Nu vor fi supraimpozitați proprietarii care dețin autorizație de construire / desființare valabilă, în vederea construirii / renovării / demolării / amenajării terenului și au anunțat primăria și Inspectoratul de Stat în Construcții despre începerea lucrărilor.

Prin dispoziție a primarului, se va înființa o comisie de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, abilitată să efectueze verificări pe raza Bârladului și să întocmească fișa de evaluare, nota de constatare, somația și procesul-verbal de conformitate, astfel încât să poată fi puse în aplicare prevederile legale. Odată identificat un astfel de imobil, comisia îl va soma pe proprietar ca, până la data de 15 iunie a anului fiscal în care s-a constatat starea clădirii, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, dându-i termen până pe 30 octombrie să fie gata. În plus, proprietarul e obligat să mențină în continuare clădirea/terenul îngrijită/îngrijit.

Dacă omul s-a conformat somației, se va încheia un proces verbal de conformitate. În cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție  a  monumentelor  istorice și din zonele construite protejate, în procesul verbal se va preciza că lucrările au fost făcute cu avizul Ministerului Culturii. Dacă proprietarul nu se conformează până pe 30 octombrie, în termen de cinci zile lucrătoare, comisia va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în paragină. Respectiva notă și documentația aferentă (schițe și fotografii) vor fi transmise în cel mult trei zile la Direcția Economică din cadrul Primăriei Bârlad, caz în care primarul va propune spre adoptare Consiliului Local un proiect de hotârâre pentru majorarea impozitului pentru imobilul respectiv.

„Nivelul impozitului majorat se stabilește anual, prin hotărârea Consiliului Local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Direcția Economică Bârlad va efectua modificările privind majorarea impozitului, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii Consiliului Local. În cazul în care proprietarul nu va notifica administrația publică locală, respectiv Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Bârladului privind remedierea situației imobilului, cu dovezi în acest sens, impozitul majorat se va aplica și în anii fiscali următori la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotărârile anuale ale Consiliului Local”, se menționează în regulament.

Dacă proprietarii anunță că au efectuat lucrările impuse, comisia este obligată ca, în cel mult 15 zile, să verifice veridicitatea celor susținute și să întocmească o notă de constatare ce va fi comunicată în trei zile Direcției Economice. Ulterior, primarul va iniția un proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =