Ioan V. Maftei-Buhăiești și matematica

„Matematica este regina științelor, iar aritmetica este regina matematicilor” – Johann Carl Friedrich Gauss.

Ioan V. Maftei-Buhăiești este bine cunoscut în lumea matematică preuniversitară, dar fără pseudonim, adică numai cu numele real, Ioan V. Maftei. A fost un harnic și devotat slujitor al învățământului și culturii românești și în mod special al învățământului matematic preunversitar. A fost conjudețeanul nostru, fiind născut la Buhăiești, pe 20 iulie 1941.

A urmat cursurile Liceului “Mihail Kogălniceanu” Vaslui și ale Facultății de Matematică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1964, făcând parte din “Generația de aur” a acestei instituții. După absolvire, a fost numit pe o catedră de matematică la Liceul „Electronica” din București, unde a funcționat până în anul 1980, când s-a transferat la renumitul Liceu „Sfântul Sava”.

A fost devotat profesiei și un pasionat de matematică în general, de cea preuniversitară în special. Posesor al unor deosebite calități didactice și al darului comunicării clare și convingătoare, profesorul Ioan V. Maftei a rămas pentru cei care l-au cunoscut un exemplu de competență, muncă, dăruire și implicare în rezolvarea variatelor probleme ale învățământului și societății. Așa se face că între anii 1966-1969 a fost redactor la admirabila revistă Gazeta Matematică (seria A), avându-l ca șef pe renumitul profesor A. Hollinger.

A fost inspector general de matematică în Ministerul Educației și Învățământului în perioada 1979-1986, postură din care a contribuit la organizarea examenelor de bacalaureat și olimpiadelor de matematică pentru elevi. A avut o prestație remarcabilă și în funcția de secretar al Comisiei de matematică din cadrul ministerului, creată cu scopul reformării manualelor și care îl avea ca președinte pe acad. Gheorghe Mihoc, iar ca vicepreședinte, pe prof.dr. Octavian Stănășilă.

Ca inspector general de matematică în Ministerul Educației și Învățământului, profesorul Ioan V. Maftei a îndrumat și controlat și activitatea profesorilor de specialitate din județul Vaslui, printre care se număra și cel care avea să devină inspector școlar general, profesorul Gheorghe Cârjă, căruia i-a lăsat o impresie deosebită.

Este meritul profesorului Ioan V. Maftei de a se fi aflat printre inițiatorii Olimpiadei Balcanice de Matematică. A fost membru activ al mai multor asociații cu profil matematic, dintre care: Societatea de Științe Matematice din România (SSMR) și Asociația „Recreații Matematice”, din anul înființării acesteia (2005). În 2008, i s-a acordat „Diploma de excelență” a SSMR.

A contribuit cu articole, note și probleme originale destinate elevilor și profesorilor la Gazeta Matematică (seria B), Recreații Matematice, Arhimede și altele. Activitatea publicistică – cărți, manuale și culegeri de probleme – a scos în evidență temeinica sa pregătire de specialitate și metodică și a contribuit la obținerea de către elevi a numeroase performanțe.

Dintre cărțile și manualele publicate, singur sau în colaborare, amintim: „Analiza matematică: culegere de exerciții și probleme pentru licee (în colaborare cu Petruș Alexandrescu)”; “Exerciții și probleme de analiză pentru clasele a XI-a și a XII-a” (1981); “Olimpiadele naționale de matematică pentru licee, 1954-2003” (2004); “Geometrie și Trigonometrie. Exerciții și probleme de matematică pentru elevii claselor a IX-a și a X-a. Probleme pregătitoare pentru examenele de bacalaureat și concursurile de admitere în învățământul superior”; “Inegalități matematice: extinderi și generalizări”; “Tehnici și metode de demonstrație și rafinare (în colaborare cu Marius Drăgan)”; “Matematică: trunchi comun și curriculum diferențiat. Manual pentru elevii clasei a IX-a”; „Matematica: subiecte pentru bacalaureat și subiecte pentru admiterea în învățământul superior”; „Teme pentru cercurile de matematică ale elevilor” (1983); „Exerciții și probleme de algebră și analiză matematică: clasa a XI-a”; „Probleme date la olimpiadele de matematică pentru licee (1950-1990)”; „Inegalități alese în matematică” (2005).

Profesorul Ioan V. Maftei a fost expresia vie a spuselor lui Lucian Blaga: “Matematica este o limbă și o știință”. Matematica i-a oferit calea de înțelegere a Universului. Poate și de aceea s-a simțit sufletește legat de locurile natale, de Iașul studenției sale și de colegii de facultate.

Parafrazând cronicarul, și la Vaslui s-au născut și se nasc OAMENI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =