“Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) a lansat, luni, 4 iunie, proiectul “Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”, implementat în parteneriat cu Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România (APCCR) și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA). Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea, prin formare continuă, a abilităților de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale pentru 400 de cadre didactice, 80 de membri ai personalului de sprijin și 26 de membri ai echipelor manageriale din 13 școli speciale și de masă din șase județe, printre care și Vaslui.

Reprezentanții fundației menționează premisele începerii unui astfel de proiect: “Rata crescută a sărăciei și numărul semnificativ de copii cu cerințe educaționale speciale în școlile din aceste regiuni, coroborate cu scăderea numărului unităților școlare (de masă și speciale) și cu lipsa de pregătire a cadrelor didactice în vederea lucrului cu copiii cu nevoi speciale. Diversificarea și îmbunătățirea metodelor de predare, adaptarea acestora la nivelul de dezvoltare al copiilor și utilizarea de către cadrele didactice a noilor tehnologii în actul predării pot crește șansele de incluziune a copiilor în învățământ”.

Cursurile vor atinge următoarele teme: abandonul școlar, segregarea școlară și rolul cadrelor didactice în creșterea șanselor de integrare școlară a copiilor cu risc de abandon, adaptarea curriculară, metode participative de predare, dezvoltarea gândirii critice, formarea de abilități, creșterea independenței și managementul stresului.

Proiectul “Profesori Pregătiți – Profesori Motivați” are o durată de 30 de luni și este finanțat de Fondul Social European prin intermediul apelului de proiecte POCU 2014-2020 – “Profesori motivați în școli defavorizate”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =