Se poate și la țară! Elevii și studenții din Vinderei vor primi burse

Din toamnă, elevii și studenții domiciliați în comuna Vinderei vor beneficia de burse sociale și de studiu de la bugetul local. Cei sărmani vor primi câte 100 de lei/lună, elevii silitori – 150 de lei/semestru, iar studenții – 200 de lei/lună.

Consilierii locali din Vinderei au aprobat un proiect de hotărâre privind „acordarea de burse sociale și de studii pentru elevii din școlile primare și generale din comuna Vinderei și acordarea burselor de studii pentru studenții cu domiciliul în comuna Vinderei, județul Vaslui, pentru anul școlar/universitar 2018-2019”. Dacă, în octombrie 2017, aleșii aprobaseră o bursă de ajutor social în cuantum de 30 de lei/lună pentru un copil cu probleme medicale și de 8 lei/zi pentru elevii din satul Docăneasa care făceau naveta la Școala Gimnazială Vinderei, de această dată, au fost acordate burse ceva mai mari. În plus, s-au aprobat stimulente financiare și pentru studenții domiciliați în comună.

Ionut Ghiur

„Propun acordarea unor burse studenților, respectând următoarele criterii: studenții să aibă domiciliul în comuna Vinderei; să frecventeze cursurile învățământului universitar, de stat, la zi; să prezinte semestrial adeverința de student pentru anul universitar în curs; să aibă media generală semestrială de minimum 7, atestată prin documente eliberate de instituția de învățământ universitară. Modalități de acordare: să îndeplinescă cumulativ toate condițiile enumerate mai sus; acordarea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale în limita a cinci burse; dosarele privind bursele de studiu pentru studenți se vor depune la secretariatul Primăriei comunei Vinderei; în cazul în care sunt două persoane cu aceeași medie, departajarea se va face în funcție de activitățile desfășurate de studenți prin participarea la proiecte, activități specifice și extracurriculare instituției de învățământ la care sunt înscriși”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Ionuț Ghiur, inițiatorul proiectului de hotărâre.

„Luând în considerare că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor/studenților care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină, propun aprobarea cuantumului și numărului burselor aferente, începând cu anul școlar/universitar 2018-2019, astfel: burse sociale pentru elevii din școlile primare și gimnaziale din comuna Vinderei în cuantum de 100 de lei/lună pentru perioada anului școlar; burse de studiu pentru elevii din școlile din comuna Vinderei în cuantum de 150 de lei/semestru pentru perioada anului școlar; burse de studiu pentru studenții din comuna Vinderei în cuantum de 200 de lei/lună pentru perioada anului universitar”, se menționează în document.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + twelve =