Bârladul se modernizează!

În următorii ani, municipalitatea bârlădeană își propune achiziționarea a zece autobuze ecologice și amenajarea stațiilor de transport în comun pentru două noi trasee prin oraș, în valoare totală de aproape 15 milioane de euro.

 Convocați în ședință extraordinară, ieri, 18 iunie, consilierii bârlădeni au avut de discutat, printre altele, două proiecte de hotărâre extrem de importante. Primul viza „aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF cu elemente de DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul «Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad»”.

„Având în vedere supraaglomerarea orașului din cauza folosirii tot mai intense a mașinilor personale de către populație, starea tehnică în care se află foarte multe străzi din Bârlad, cât și faptul că multe zone ale orașului nu sunt acoperite de transportul public urban de călători, ținând cont de oportunitatea de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – «Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă», am inițiat întocmirea documentației în vederea solicitării de finanțare pentru proiectul «Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad»”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Dumitru Boroș.

În cadrul proiectului, se vor înființa două noi trasee de transport public urban de călători: str. Tecuciului – str. General Vasile Milea – str. Mihai Viteazu – str. Colonel Simionescu Sava – str. Paloda – str. Ioan Popescu – str. Vasile Pârvan – str. Căpitan Grigore Ignat – bulevardul Republicii – restaurant Galamar și Restaurant Galamar – bulevardul Republicii – bulevardul Epureanu – str. Constantin Hamagiu – str. Nicolae Bălcescu – str. Dragoș Vodă – str. Mihai Eminescu – str. Tecuciului.

Totodată, proiectul, a cărui valoare depășește 10 milioane de euro, prevede lucrări refacere a carosabilului, de colectare a apelor pluviale și de amenajare de trotuare pe străzile menționate, precum și de reabilitare trotuare și amenajare piste de cicliști, în lungime totală de 8.655 de metri, pe bulevardul Republicii și străzile Tecuciului, General Vasile Milea, Vasile Lupu, Nicolae Iorga și 1 Decembrie 1918.

Nu în ultimul rând, investiția presupune amenajarea a trei parcări de transfer de tip park & ride la principalele intrări în oraș, amenajarea a două parcări pentru biciclete, amenajarea pietonalei strada Fagului și construirea și dotarea unei autobaze în strada Tecuciului.

Al doilea proiect de hotărâre dezbătut de cei 18 consilieri prezenți viza „aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul «Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bârlad prin achiziția de autobuze electrice, în scopul reducerii emisiilor de carbon»”. Valoarea acestuia se ridică la peste 4,8 milioane de euro.

„Având în vedere că prin proiectul «Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad» se propune înființarea a două noi trasee de transport public urban de călători (…) și ținând cont de oportunitatea de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – «Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă», am inițiat întocmirea documentației în vederea solicitării de finanțare pentru proiectul «Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bârlad prin achiziția de autobuze electrice, în scopul reducerii emisiilor de carbon», proiect prin care se propune achiziția a zece autobuze electrice ce vor circula pe respectivele trasee”, se arată în expunerea de motive.

Ambele inițiative au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − six =