Vasluienii își iau măsuri de siguranță: Avalanșă de cereri pentru cardurile europene de sănătate

“Vasluienii au solicitat cardul de sănătate la plecarea în vacanțe peste hotare sau în interes de serviciu. În perioada ianuarie-iunie, s-au înregistrat 1.099 de cereri pentru eliberarea cardului european, iar în aceeași perioadă a anului trecut erau 972. Menționez că în întreg anul trecut au fost emise 2.183 de carduri europene de sănătate la nivelul județului“, a declarat Mihaela Chitariu, directoarea CJAS Vaslui.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui a eliberat, de la începutul anului, peste 1.000 de carduri europene de sănătate. Numărul este cu mult mai mare față de cel înregistrat în perioada similară a lui 2017.

“Vasluienii au solicitat cardul de sănătate la plecarea în vacanțe peste hotare sau în interes de serviciu. În perioada ianuarie-iunie, s-au înregistrat 1.099 de cereri pentru eliberarea cardului european, iar în aceeași perioadă a anului trecut erau 972. Pentru obținerea unui card european de sănătate sunt necesare o serie de documente: cerere-tip, adeverință de salariat sau de asigurat, copie după cartea de identitate sau după certificatul de naștere, în cazul copiilor. Menționez că în întreg anul trecut au fost emise 2.183 de carduri europene de sănătate la nivelul județului“, a declarat Mihaela Chitariu, directoarea CJAS Vaslui.

Cardul european  se eliberează la cererea asiguratului, care va intra în posesia documentului în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării în sistemul informatic unic național. Costul  este suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate este de un an de la data emiterii.

Serviciile medicale acoperite de cardul european

Asiguratul care posedă  card european de sănătate beneficiază de serviciile medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene, în aceleași condiții ca și asigurații din țara în care s-a deplasat. Este posibil ca pentru anumite servicii să fie necesară o co-plată, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țara respectivă.

Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează în scopul obținerii unui  tratament medical planificat. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituțional.

În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene și, din diferite motive, nu se mai află în posesia cardului european de sănătate (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus, i-a fost furat etc.), trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul, prin poștă, fax, e-mail, și să  solicite certificatul provizoriu. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite noul document în termen de 24 de ore.

Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descărca de pe site-ul CJAS Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − one =