Ședință extraordinară: Strategia de dezvoltare a Bârladului, aprobată în Consiliul Local

După ce, în aprilie, a făcut subiectul unor dezbateri publice, varianta finală a „Strategiei de dezvoltare a Bârladului pentru perioada 2018-2025” a fost aprobată de consilierii locali. Documentul, deosebit de important pentru oraș, face referire la investiții în valoare de peste 200 de milioane de euro!

Convocați în ședință extraordinară, luni, 18 iunie, consilierii bârlădeni au avut de discutat, printre altele, un proiect de hotărâre foarte important, care viza aprobarea „Strategiei de dezvoltare a municipiului Bârlad pentru perioada 2018-2025”. Asta după ce, în a doua parte a lunii aprilie, forma inițială a documentului, care se întinde pe mai mult de 180 de pagini, a făcut obiectul a trei întâlniri de lucru.

„Având în vedere faptul că unele proiecte de investiții identificate de municipiul Bârlad a fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 nu se regăsesc în Strategia de Dezvoltare a municipiului Bârlad în perioada 2015-2020, a fost întocmită Strategia de Dezvoltare a municipiului Bârlad pentru perioada 2018-2025. Corelarea propunerilor de proiecte cu strategia de dezvoltare este obligatorie pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Dumitru Boroș.

Așa cum a fost aprobat de cei 18 consilieri prezenți la ședință, documentul prezintă pe larg stadiul mai multor ramuri edilitare – dezvoltare urbană, infrastructură, servicii publice, dezvoltare economică, dezvoltare socială, turism, mediu, administrație publică, cultură, tineret, sport etc. – face analiza factorilor politici, economici, socio-culturali, tehnologici, de mediu și legislativi și include viziunea, țintele de dezvoltare, obiectivele, măsurile și acțiunile pentru orizontul 2025.

Nu în ultimul rând, o anexă care se întinde pe câteva zeci de pagini cuprinde o listă cu 90 de proiecte ale Unității Administrativ-Teritoriale Bârlad pentru anii 2018-2025, propuse în cadrul grupurilor de lucru de reprezentanții principalelor instituții/societăți de la nivel local. Ca surse de finanțare sunt trecute bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene etc.

Cele mai importante, în funcție de bugetul estimat, sunt următoarele investiții: „Implementarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice” (cinci milioane de euro), „Programul multianual de investiții în infrastructura sanitară” (cinci milioane de euro), „Programul multianual pentru reabilitarea, modernizarea și întreținerea străzilor urbane” (cinci milioane de euro), „Consolidarea, modernizarea și extinderea infrastructurii Colegiului Național «Gheorghe Roșca Codreanu» (patru milioane de euro), „Achiziționarea de autobuze ecologice (EURO 6 / electrice / hibride) pentru promovarea utilizării transportului public în comun – Etapa I –  achiziția a zece autobuze” (patru milioane de euro), „Achiziționarea de autobuze ecologice (EURO 6 / electrice / hibride) pentru promovarea utilizării transportului public în comun – Etapa II – achiziția a zece autobuze” (patru milioane de euro) etc.

În a doua parte a anexei, este prezentată o listă cu 26 de proiecte propuse spre implementare de alte entități administrative sau structuri asociative din țară, cu impact asupra Bârladului. În acest caz, cele mai importante sunt: „Construcția variantei de ocolire a Bârladului” (34 de milioane de euro), „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Bârlad” (32 de milioane de euro) și „Reabilitarea infrastructurii de canale deschise și debălți pentru colectarea apelor pluviale” (30 de milioane de euro), „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Secției II, Pavilion I TBC din cadrul Spitalului Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad” (15 milioane de euro), „Completarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Vaslui” (10 milioane de euro).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =