Străzile Vasluiului (5): Eroii orașului

Recunosc și îmi asum „abaterea” pe care o fac de la rostul firesc al sensului acestor materiale publicistice, bazate pe retrospectiva denumirii străzilor vasluiene, dar și eroii orașului merită pomeniți, mai ales că pe 1 Decembrie se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire, la care au contribuit pe deplin peste 200 de cetățeni ai urbei, căzuți în teribilele încleștări sau prin sordidele și prost utilatele spitale de campanie.

În Primul Război Mondial, Vasluiul a trebuit să suporte uriașul aflux de refugiați din teritoriile ocupate de Puterile Centrale și sateliții acestora, la care s-au adăugat zeci de mii de militari, dar chiar și cei apți de a fi recrutați pentru armată într-un viitor foarte apropiat.

Spitalele militare

Valul migrator dinspre țara ocupată spre Moldova a început în septembrie 1916 și a continuat până în decembrie același an, deoarece mai târziu nu s-a putut din cauza impetuozității înaintării inamicilor.

Orașul Vaslui, fiind reședință de județ, a avut un rol deosebit și bine stabilit de mai-marii armatei române. În referatul din 21 septembrie/4 octombrie 1916 al Secției Operațiilor Marelui Cartier General, aflat la pagina 831 din lucrarea „România în războiul mondial”, se spunea: „De aceea suntem de părere a se evacua Bucureștii, ducându-se toate ministerele, parlamentul și corpul diplomatic la Iași și nemaicreându-se noi spitale în București, ci în provincie și mai cu seamă în Moldova”.

Potrivit Registrelor Stării Civile ale orașului Vaslui, pe aceste locuri s-au constituit în grabă zece pseudo-spitale, îngrămădite cu precădere în imobile particulare. Doar două dintre ele au fost organizate în fostele spitale „Drăghici” și „Israelit”, care, de fapt, se găseau în aceeași curte. Iată situația amplasamentelor, care, scriptic, dădeau frumos:

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 249, de pe strada Spitalelor nr. 1 (probabil, în incinta actualului Spital vechi, fost „Drăghici”);

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 250, de pe strada Gheorghe Lazăr (cu certitudine, Școala primară mixtă israelito-române „Assey Tow”);

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 251, de pe strada I.C. Brătianu;

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 252, de pe strada Mihail Kogălniceanu (localul Gimnaziului teoretic de băieți „Mihail Kogălniceanu”);

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 253, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 27;

– Spitalul Regional de Cruce Roșie nr. 254, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 37;

– Spitalul „Splendid” nr. 479, de pe strada Vidin nr. 1 (fostul hotel, redenumit, după 11 iunie 1948, „Victoria”);

– Spitalul regional „Valea Racovei” nr. 480, de pe strada Vidin nr. 3;

– Spitalul de Campanie nr. 483, de pe strada Hagi Chiriac nr. 1;

– Lazaretul de Holerici, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 39.

Despre cei aproape 1.000 de soldați morți în aceste spitale din cauza bolilor, la care se adaugă aproape 100 de prizonieri de război de toate naționalitățile combatante anti-românești, vom scrie cu altă ocazie.

Cum scopul acestei evocări o reprezintă eroii vasluieni căzuți în Primul Război Mondial, iată lista completă a numelor extrase din registrele Stării Civile din acei ani:

Tabel nominal cu eroii vasluieni din războiul reîntregirii neamului (1916-1918)

Nr. crt. Numele și

prenumele

Gradul Vârsta Unitatea

militară

Data morții Observații

(motivul și locul decesului)

1. Moscovici

Leon

Soldat 28 Rgt. 25 Infanterie 21.09. 1916 Mort la Spitalul militar 264 Iași
2. Zlat

Simion

Soldat 34 Rgt. 65 Infanterie 09.10.

1916

Lupta de la muntele Ialovitz
3. Șmil Ștrul Leiba Soldat 32 Rgt. 65 Infanterie 17.09.

1916

Lupta de la Arahagi
4. Țopârlan Vasile Caporal 29 Rgt. 65 Infanterie 05.09.

1916

Lupta de la Ghiol Bașa
5. Popa

Neculai

Soldat 35 Rgt. 65 Infanterie 13.10.

1916

Lupta de la muntele Ialovitz
6. Moise

Rivcu

Soldat 26 Rgt. 25 Infanterie 13.10.

1916

Din cauza gloanțelor de armă
7. Solomon Avram Soldat 26 Rgt. 25 Infanterie 07.10.

1916

– „-
8. Barbu

Ioan

Sergent 24 Rgt. 25 Infanterie 10.10.

1916

-„-
9. Goldștain

Haim

Soldat 22 Rgt. 25 Infanterie 18.10.

1916

-„-
10. Zghibartz

Titus

Slt. 22 Rgt. 25 Infanterie 14.10

1916

Cangrenă gazoasă
11. Galer

Ițic

Soldat 22 Rgt. 25 Infanterie 23.09

1916

Din cauza gloanțelor de armă
12. Năstase

Neculai

Plut. 32 Rgt. 25 Infanterie 05.10.

1916

-„-
13. Herșcovici Herșcu Soldat 30 Rgt. 25 Infanterie 06.10.

1916

-„-
14. Carp

Ilie

Soldat 30 Rgt. 25 Infanterie 06.10.

1916

-„-
15. Vitzling

Zerone

Sergent 23 Rgt. 25 Infanterie 12.10.

1916

-„-
16. Filote

Daniil

Soldat 27 Rgt. 25 Infanterie 15.10.

1916

-„-
17. Moisă

Hună

Soldat 29 Rgt. 25 Infanterie 12.12.

1916

-„-
18. Plugaru Gheorghe Soldat 30 Rgt. 25 Infanterie 14.10.

1916

-„-
19. Haim

Lupu

Soldat 23 Rgt. 25 Infanterie 15.10.

1916

Din cauza gloanțelor de mitr.
20. Bercovici Herșcu Soldat 22 Rgt. 25 Infanterie 15.10.

1916

Din cauza gloanțelor de armă
21. Stângaciu Sandu Soldat 22 Rgt. 25 Infanterie 15.10.

1916

-„-
22. Nistorof

Larion

Soldat 26 Rgt. 15 Infanterie 30.10.

1916

-„-
23. Leibovici

Leib

Soldat 24 Rgt. 25 Infanterie 30.10.

1916

-„-
24. Rubin

Zeilic

Soldat 28 Rgt. 25 Infanterie 27.11.

1916

Mort de dublă pneumonie
25. Marcu sin Avram Soldat 33 Rgt. 65 Infanterie 30.10.

1916

Lupta de la Mt. Măgureanu
26. Goldștain

Simon

Soldat 33 Rgt. 65 Infanterie 14.11.

1916

-„-
27. Ionescu

Vasile

Slt. 37 Rgt. 65 Infanterie 29.10.

1916

-„-
28. Mihăilă V. Petrea Caporal 26 Rgt. 8 Vânători 15.12.

1916

Măgura Cașinului, Bacău
29. Niță

Ilie

Soldat 28 Rgt. 24 Infanterie 06.01.

1917

Cota 772 Pralea, de glonț inamic
30. Hrincu

Gheorghe

Sergent 24 Rgt. 14 Infanterie 06.01.

1917

-„-
31. Andriescu Ștefan Soldat 20 Rgt. 25 Infanterie 15.02.

1917

Comuna Curteni, Botoșani, tifos
32. Moisa

Vasile

Caporal 25 Rgt. 25 Infanterie 18.02.

1917

Sanatoriul Bisericani, Neamț
33. Burnuz

Ioan

Soldat 39 Rgt. 65 Infanterie 20.12.

1916

Lovit de gloanțe în jud. Prahova
34. Macarie Dimitrie Soldat 35 Rgt. 25 Infanterie 02.11.

1916

Pe muntele Cernica
35. Grimberg

Copel

Soldat 34 Rgt. 25 Infanterie 16.10.

1916

Piatra Runcului, munții Vrâncioaei
36. Berlă

Aron

Soldat 34 Rgt.65 Infanterie 06.10.

1916

Pe muntele Cernica
37. Cambur

Dumitru

Soldat 31 Rgt. 65 Infanterie 02.11.

1916

-„-
38. Răchită

Vasile

Soldat 32 Rgt. 65 Infanterie 01.10

1916

Câmpul de luptă de la Măgheruși
39. Palaniuc Gheorghe Soldat 34 Rgt. 65 Infanterie 03.01.

1917

La muntele Fetișoara
40. Marangoci

Neculai

Soldat 34 Rgt. 65 Infanterie 01.11.

1916

Pe muntele Cernica
41. Dobrinescu Theodor Plut. 35 Rgt. 65 Infanterie 01.11.

1916

-„-
42. Popa C. Constantin Caporal 36 Rgt. 65 Infanterie 04.11.

1916

-„-
43. Ivanov

Andrei

Soldat 32 Rgt. 65 1917 Febră tifoidă
44. Nistor

Ioan

Soldat 38 Rgt. 65 Infanterie 24.03.

1917

Spit. Botoșani, febră recurentă
45. Mărgărint

Gabriel

Soldat 34 Rgt. 25 Infanterie 26.03.

1917

Spit. Mogoșești, tifos exantematic
46. Falcan

Ioan

Soldat 20 Rgt. 65 Infanterie 37.03.

1917

Spit. Bacău, febră recurentă
47. Călui

Grigore

Soldat 21 Rgt. 25 Infanterie 01.02.

1917

Spit. Cruce Roșie 1 Vaslui, tifos
48. Leuștean Gheorghe Soldat 39 Rgt. 65 Infanterie 21.03.

1917

Spit. nr.5 Vaslui, tifos exantematic
49. Rotenberg

Aron

Soldat 21 Rgt. 25 Infanterie 14.04.

1917

-„-
50. Munteanu

Ioan

Soldat 41 Rgt. 25 Infanterie 12.03.

1917

Spit convalescenți Bacău, tifos
51. Zghibarț

Niculae

Soldat 17 Rgt. 25 Infanterie 11.04.

1917

Spit. nr.5 Vaslui, tifos exantematic
52. Ciobotă

Niculae

Soldat 29 Rgt. 65 Infanterie 26.04.

1917

-„-
53. Heger

Leon

Soldat 32 Rgt. 25 Infanterie 24.03.

1917

Ambulanța Div. 8, fostă 15, tifos
54. Munteanu

Toader

Soldat 40 Rgt. 17 Obuziere 18.01.

1917

Spit. Rgt. 17 Artilerie, tifos
55. Mandache Mardare Soldat 42 Rgt. 25 Infanterie 18.01.

1917

Spit. milit. Podu Iloaei, tifos
56. Robu

Constantin

Sergent 35 Rgt. 65 Infanterie 23.05.

1917

Spit. contag. 5 Vaslui, tifos
57. Segal

Iosip

Soldat 38 Rgt. 65 Infanterie 14.05.

1917

Spit. 481 Vaslui, febră recurentă
58. Leiba

Marcus

Soldat 38 Rgt. 4 Obuziere 21.04.

1917

Spit. contag. 5 Vaslui, tifos
59. Barbu

Dumitru

Soldat 21 Rgt. 4 Obuziere 27.03.

1917

Spit milit. Botoșani, febră recurentă
60. Zanet

Toader

Soldat 44 Rgt. 65 Infanterie 21.04.

1917

Febră recurentă și pneumonie dreapta
61. Sărindac

Gheorghe

Soldat 24 Rgt. 65 Infanterie 21.03.

1917

 Accident de tren la Răcăciuni, Bc.
62. Hegher

Carol

Soldat 21 Rgt. 25 Infanterie 18.05.

1917

Spit. 253 Vaslui, cangrenă a gurii
63. Leibel

Ichel

Soldat 32 Rgt. 65 22.04. Spit. contag. 5 Vaslui
64. Barbu

Gheorghe

Soldat 24 Rgt, 25 Infanterie 03.04.

1918

Spit. contag. Bădeana, Bc., tifos
65. Cojocaru Neculai Emil Soldat Rgt. 65 Infanterie 01.04.

1917

Spit. contag. 5 Vaslui, tifos
66. Eiserik

Ilie

Soldat 42 Rgt. 65 Infanterie 19.03.

1917

Mort în satul Jevreni, Bacău
67. Butnaru

Strul

Soldat 32 Rgt. 65 1917 Tifos
68. Teodorescu Ștefan Soldat 21 Rgt. 25 Infanterie 12.04.

1917

Com. Stăucești, Botoșani, tifos
69. Chiriac

Gheorghe

Soldat 20 Rgt. 25 Infanterie 12.04.

1917

-„-
70. Niculescu P. Gheorghe Caporal 32 Rgt. 65 Infanterie 09.03.

1917

Spit. Contag. 5 Vaslui, tifos
71. Strum

Buium

Soldat 40 Rgt. 65 Infanterie 09.03.

1917

-„-
72. Moroianu

Ioan

Pretor 35 Divizia 1 Infanterie 09.02.

1917

Spit. 246 Roman, str. V. Lupu, 35
73. Petrache

Zanfir

Sergent 38 Rgt. 65 Infanterie 04.02.

1917

Spit. 242 Roman, str. L. Catargiu, 2
74. Meirovici

Lupu

Soldat 20 Rgt. 8 Vânători 08.07.

1917

Ambulanța Div. 8 Onești, febră rec.
75. Cracia

Ioan

Soldat 21 Rgt.

53/65 Inf

17.07.

1917

Fractură coapsa dr. cangrenată
76. Gherșin

Moisă

Soldat 35 Rgt. 65 Infanterie 22.01.

1917

Mort pe dealul Clăbucel
77. Bâțu

Constantin

Soldat 26 Rgt. 8 Vânători 24.07.

1917

Spit. de evacuare nr. 1, enterită
78. Moisescu

Isidor

Slt. 27 Rgt. 25 Infanterie 27.04.

1917

Lovit în cap de un glonț în jud. Bacău
79. Rabinovici

Leizer

Soldat 28 Rgt.6Dorobanți 29.03.

1917

Mort în patrulă la Pralea
80. Mihalache

Constantin

Caporal 28 Rgt. 25 Infanterie 16.07.

1917

Ambulanța Div. 8 Onești, tifos
81. Ariton

Toader

Soldat 27 Ambul. Div.7 06.07.

1917

Spitalul triaj central
82. Balan

Costache

Soldat 20 Rgt. 17 Obuziere 21.03.

1917

Mort la Curtești, Botoșani, tifos
83. Carpis

Alexandru

Plut. 19 Rgt. 38 Infanterie 18.08.

1917

Spit. contag. Luțca, tifos
84. Mintuță Gheorghe Caporal 36 Rgt. 65 Infanterie 26.07.

1917

Moarte subită
85. Rusu

Grigore

Soldat 33 Rgt. 65 Infanterie 23.08.

1917

Lovit de obuz la Mărășești
86. Mihalcea Constantin Caporal 28 Rgt. 25 16.07. Ambulanța D. 8
87. Bascucur

Ion

Soldat 27 Rgt. 65 Infanterie 28.05.

1917

Spit. contag. 5 Vaslui, tifos
88. Goldstain

Buium

Soldat 41 Rgt.

53/65 Inf

14.03.

1917

Inf. milit. sat Roma, Botoșani
89. Pintilie

Gheorghe

Soldat 27 Rgt. 8 Vânători 06.06.

1917

Spit. 220 Bacău, erizipel
90. Țurcanu

Mircea

Elev plut. 23 Rgt. 37 Infanterie 25.07.

1917

Spit. mob. 8, infl. lombară stg.
91. Voicu

Petre

Soldat 44 CR Vs. 1917 Spit. 5 Vs. tifos
92. Ceauș

Leib

Soldat 37 Rgt. 97 Infanterie 22.07.

1917

Spit. 264 Iași, flegmon și tifos
93. Săndulescu

Teodor

Sergent 36 Rgt. 25 Infanterie 15.09.

1917

Sanatoriul Bisericani, Neamț
94. Ionescu

Constantin

Lt. 26 Rgt. 25 Infanterie 12.08.

1917

Spit. contag. 5 Vaslui, tifos
95. Ursu

Avram

Soldat 39 Rgt. 5 Vlașca 22.11.

1917

Mort la Nămoloasa, schije
96. Ciulei

Dumitru

Soldat 24 Rgt. 24 Artilerie 23.07.

1917

Spit. Hanu Conachi, răni grave
97. Rusu

Neculai

Soldat 25 Rgt. 25 Infanterie 22.10.

1917

Spit. 220 Bacău, enterocolită dezint.
98. Tăbăcaru

Petru

Slt. Rgt. 25 Infanterie 30.08.

1917

Dealul Secuiu, Bacău, de gloanțe
99. Vâjâian

Ioan

Plut. Rgt. 25 Infanterie 22.09.

1917

Spit. mob. 12 rănit hemotorax dr.
100 Vântu

Ioan

Soldat 45 Cerc Recr. Vs. 09.03.

1917

Spit. militar Sascut, jud. Putna
101 Rupiță

Alexandru

Soldat

Miliție

44 Cerc. Recr. Vs. 23.03.

1917

-„-
102 Romete

Eugen

Sergent 36 Rgt. 25 Infanterie 29.01.

1918

Mort la casă str. Ștefan cel Mare Vs
103 Mladinovici

Milan

Soldat 25 Rgt. 25 Infanterie 04.01.

1918

Spit. Pângărați, tuberculoză
104 Meer

Herșcu

Soldat 22 Rgt. 25 Infanterie 16.11.

1917

Spit. din com. Căiuți, Bc. tifos
105 Iacobov Tudosă Soldat 34 Rgt. 12 Artilerie 23.12.

1917

Spit. contag. Popeni, tifos
106 Leuștean

Andrei

Soldat 45 Rgt. 65 Infanterie 12.01.

1918

Spit, de evac. Chivești, Tutova
107 Bascucur

Gheorghe

Soldat 39 Rgt. 65 Infanterie 21.03.

1918

Spit. contag. Popeni, tifos
108 Ungureanu

Gheorghe

Soldat 42 Rgt. 65 Infanterie 02.05.

1918

Spit. Crucii Roșii, flegmon braț stg.
109 Hermelin

O.

Soldat 23 Rgt. 4 28.09.

1918

Prizonier la nemți
110 Pricop

Ion

Soldat 43 Rgt. 65 Infanterie 24.04.

1918

Spit. contag. Tecuci, tifos
111 Dimiu

Jipa

Lt. activ 29 Rgt. 25 Infanterie 03.11.

1917

Rănit de grenadă și străpuns de baionetă
112 Pușcă

Constantin

Soldat 35 Rgt. 65 Infanterie 11.04.

1918

Spit. 480 Valea Racovei, Vs.
113 Crețu

Ștefan

Soldat 35 Rgt. 65 Infanterie 30.10.

1916

Mort în lupta de la Oituz
114 Șor Z.

Lupu

Soldat 41 Rgt. 25 Infanterie 13.07.

1917

Mort pe dealul Puturosu, cota 480
115 Diaconescu

Vasile

Soldat 29 Rgt. 25 Infanterie 02.08.

1917

Mort de explozia unui obuz
116 Morariu

Dumitru

Soldat 44 Rgt. 65 Infanterie 12.02.

1917

Mort de tifos
117 Petcu

Vasile

Soldat 24 Dep. mob. 7 01.04.

1917

Spit. mob. 12 Adjud, tifos
118 Rabinovici

Leizer

Soldat 35 Rgt. 25 Infanterie 29.03.

1917

Mort în patrulă la Dealul Pralea
119 Goldenberg

Moise

Soldat 22  Rgt. 25 Infanterie 17.12.

1916

Un obuz l-a rupt în două
120 Țicu

Vasile

Soldat 25 Rgt. 25 Infanterie 22.12.

1916

Mort la Dealul Arșița
121 Mihai

Constantin

Soldat 25 Rgt. 25 Infanterie 24.04.

1917

Mort la Muntele Fetișoara

Din acest tabel, rezultă că și-au pierdut viața și 35 de etnici evrei. După noi cercetări arhivistice, am mai descoperit alți peste 100 de eroi vasluieni:

Nr.

crt.

Numele și prenumele Gradul Vârsta Data morții Observații
1. Radion

Ion

Soldat 11.11.

1918

Accident feroviar în satul Ungheni
2. Chiriac

Radu

„-„ 20.04.

1919

Mort la Spitalul „Mârza” Huși
3. Nemțeanu

Marin

-„- 24 04.01.

1919

Mort la Spitalul garnizoanei Vaslui
4. Crâșmaru

Constantin

„-„ 21 18/3.02.

1919

Mort la Spitalul militar Iași
5. Popescu

Grigore

Slt. Accident feroviar la Galați
6. Mălureanu

Marin

Soldat 29/30.07

1918

Mort în explozia dep. de muniții Vaslui
7. Avram Aron

Finchelștain

28 24.03.

1918

Cazarma C. Instr. Bacău, febră recurentă
8. Haim L.

Pincu

26.08.

1917

Mort în lupta de la muntele Secu(i)
9. Vârlan

Ioan

Soldat 28 09.08.

1917

„-„
10. Grimberg

Aizer

„-„ 25.12.

1916

Mort de răni la Sp. chirurg. Roman 242
11. Ștrul B.

Iosup

„-„ 43 12.10.

1917

Rgt. 65 Inf. tifos exantematic
12. Șmil Ștrul

Leiba

„-„ 31 17.09.

1916

13. Țăranu

Ion

„-„ 32 19.12.

1917

14. Rosenfeld

Ilie

„-„ 26 30.01.

1919

Mort împușcat de bolșevicii ruși
15. Zeilic

Leiba

„-„ 27 09.03.

1920

Mort la spital
16. Volonici

Nicolae

„-„ 26 11.02.

1918

Mort în Spitalul 2 de prizonieri Tuchil
17. Solomon Avram M Slima Soldat 02.07.

1918

Omorât de bolșevici la Dubăsari, Ucraina
18. Grecu

Mihail

Subof. 21 08.03.

1920

Mort la Spit. militar Regina Elisabeta
19. Vasiliu

Toader

Soldat 35 05.03.

1917

Mort la lazaretul din Tuchil (prizonier)
20. Costin

Ion

Caporal 26 27.08.

1917

Tifos exantematic într-un sat din Bacău
21. Gabăr

Iosif

Soldat 20 11.10.

1916

Împușcat în cap la Poiana Ursului
22. Diaconu

Ion

Sergent 33 03.09.

1917

Mort în explozia unui obuz
23. Bâțu

Arghir

Soldat 22.03.

1918

Tuberculoză pulmonară (prizonier)
24. Iancu

Casiel

„-„ 01.08.

1917

Mort în lupta de la Mărăști
25. Ciocan

Eduard

Plut. 40 12.09.

1917

Febră tifoidă la Spit. 2 Adjud
26. Iosup

Herșcu

Soldat Oct.

1916

27. Bobu

Constantin

Sergent 35 23.02.

1917

Tifos exantematic la Sp. 5 Vaslui
28. Bălușescu

Aurel

Locot. 28 29.09.

1917

Tifos exantematic Sp. 3 Tecuci
29. Fâră T.

Niculae

Soldat 25 02.03.

1917

(din Rediu), tuberculoză, prizonier
30. Maleș

Gheorghe

„-„ Martie

1917

Mort priz. la germani în lagărul Ploiești
31. Leiba H

Faierștain

„-„ Mort într-o explozie
32. Dumitriu

Constantin

Caporal 22 27.06.

1923

Arsenalul Aeronautic

răni grave

33. Lefter

Gheorghe

Soldat Mort lovit de un obuz la Pralea
34. Oisie

David

„-„ Mort în luptă
35. Popovici

Gheorghe

Lt.-col. 24.08.

1916

Mort la Turtucaia
36. Miha

Cuperberg

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
37. David

Toader

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
38. Frunză

Gheorghe

„-„
39. Neagu

Zaharia

„-„
40. Moise Galer

Haham

„-„
41. Smil

Moise

„-„
42. Grădinariu Al. Sofronie „-„
43. Ioina

Grimberg

„-„
44. Iancu

Camber

„-„
45. Vasiliu N.

Marcu

„-„
46. Ganea V.

Grigore

„-„
47. Lefter

Gheorghe

„-„
48. Ursan

Ion

„-„
49. Sârbu

Vasile

„-„
50. Herșcu sin

Froim

„-„
51. Naciu

Costică

„-„
52. Fâră

Dumitru

„-„
53. Ușer

Avram

„-„
54. Ion

Ion

„-„
55. Haralambie

Vasile

„-„
56. Grimberg

Avram

„-„
57. Azamfirei

Grigore

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
58. Avram

Avram

„-„
59. Grimberg

Iancu

„-„
60. Zalariu

Ion

„-„
61. Solomon

Avram

„-„
62. Morariu I.

Mihai

„-„
63. Zenovei

Ion

„-„
64. Mititelu

Vasile

„-„
65. Goldștain I.

Iancu

„-„
66. Rosenfeld

Aron

„-„
67. Ștrul Haim „-„
68. Volonic

Vasile

„-„
69. Artene Teofil

Gheorghe

„-„
70. Setughiu M.

Mitrofan

„-„
71. Iosub M.

Herșcu

„-„
72. Nourescu C. Pavel „-„
73. Nechita Maria

Vasile

„-„
74. Mihăilă N.

Irimia

„-„
75. Lupu Iorgu „-„
76. Nadler Iancu „-„
77. Rupiță P.

Ion

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
78. Marcu Lupu

Herșcu

„-„
79. Țopa

Constantin

„-„
80. Herșcovici I.

Hascal

„-„
81. Crusniciuc

Constantin

„-„
82. Nehler

Iancu

„-„
83. Hermelin A.

Hascal

„-„
84. Avram M.

Moise

„-„
85. Mihalache T.

Costache

„-„
86. Barbu Ion

zis Ilie

Mort în noiembrie 1916 pe front
87. Grigoraș

Nicolae

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
88. Artene

Gheorghe

„-„
89. Zalaru Ion Mort în lagărul Tuchil (prizonier)
90. Manea

Mihai

Din Moara Grecilor. Mort prezumat
91. Aftaragaci

Iancu

Din Bahnari. Mort prezumat
92. Grigoraș

Andrei

„-„
93. Lăcătușu

Ștefan

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
94. Chirilă

Simion

35 1916 Mort în județul Argeș, în timpul luptei
95. Michel

Moisă

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
96. Asofiei Ilie „-„
97. Melincovici

Velimir

Declarat prezumtiv mort de Trib. Vaslui
98. Burăh Șaim „-„
99. Luchian

Alexa

„-„
100. Iosub Avram Simion zis Ștrul „-„
101. Poiană

Vasile

„-„
102. Tizu Petru „-„

 

 

După numărare, a rezultat iarăși un număr de 35 de eroi evrei.

Scopul acestor eforturi documentare depuse de autorul lucrării de față este de sensibilizare a autorităților locale în ideea constituirii unui memorial închinat eroilor orașului nostru căzuți în prima conflagrație mondială.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 5 =