Răsfoind presa de altădată (66): Ceaușescu merge la Brașov

Prașilă mecanică la CAP Tanacu (1967)

Vizita înaltului – scund „șăf” a fost organizată ca la carte, făcându-și apariția în peisaj chiar și un grup de tromboniști (sau tulnicari, cine mai știe dacă m-am exprimat bine), care au început să sufle cu putere în instrumente. Eu cred că Ceaușescu, de emoțiune, s-a pișat oleacă în chiloții lui din bumbac chinezesc, iar convivii săi vor fi tras câteva vânturi speriate.

Interesanta serie a articolelor publicate sub titlul „«Cancerul» dealurilor are totuși leac” a continuat și în apariția „Flăcării Iașului” din ziua de 20 iunie. De data aceasta, materialul nu a aparținut vreunui ziarist, ci chiar unuia interesat direct: „Ing. I. Malihin, de la Cooperativa agricolă de producție Epureni, raionul Bîrlad”.

Ca și în alte ocazii, articolul a fost împărțit în trei secțiuni: „1) Benzi înierbate pe 100 de hectare, culturi în fîșii pe 159 de hectare; 2) Terenul pentru vița de vie a fost amenajat în terase; 3) Brazde-tampon pe pășune”. Cu lux de amănunte, specialistul explicase marile avantaje ale acestor lucrări, la loc de frunte fiind „redarea unor terenuri improprii agriculturii”. Firește, investițiile nu erau mici, dar rezultatele promiteau o amortizare pe termen scurt.

Noutate în interiorul întreprinderilor socialiste

Conducerea superioară de partid și de stat se preocupa în detaliu de cele ce se întâmplau prin fabricile și uzinele patriei, luând, uneori, măsuri destul de bunicele. Astfel, Ministerul Comerțului Interior și CENTROCOOP se aliaseră pentru a concepe un plan de „Măsuri pentru buna aprovizionare a salariaților în timpul pauzei de masă”. În ce constase inițiativa, deloc de neglijat, am aflat din cele câteva rânduri publicate atât în „Scînteia”, cât și în toate cotidianele regionale.

Concurs pe teme agricole la Huși (1967)

Cele două instituții superioare recomandaseră tuturor conducerilor întreprinderilor realizarea în incintele lor „a unor bufete și chioșcuri alimentare”. De asemenea, li se pusese în vedere directorilor să înființeze cantine „acolo unde condițiile le permit acest lucru”. Scopul era foarte clar: reducerea timpilor „morți” în activitatea productivă prin eliminarea definitivă a deplasărilor angajaților în afara fabricilor unde lucrau, pentru a cumpăra mâncarea ce urma a se consuma în perioada celor 30 de minute (sau o oră) de pauză.

Ceaușescu – brașoveanu’

Desigur, nu ăsta a fost titlul scris cu litere babane pe chiar prima pagină a „Flăcării Iașului” din 16 iunie 1967, ci „Vizita conducătorilor de Partid și de Stat în regiunea Brașov”. Cizmărescu nu plecase singur în această excursie, fiind secondat de veșnicul tânăr și ferice Ion Gheorghe Maurer, precum și de Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, Janoș Fazekaș, Constantin Pîrvulescu și Ion Popescu – Puțuri (între amici de chiolhanuri, „Puță”).

Vizita înaltului – scund „șăf” a fost organizată ca la carte, făcându-și apariția în peisaj chiar și un grup de tromboniști (sau tulnicari, cine mai știe dacă m-am exprimat bine), care au început să sufle cu putere în instrumente. Eu cred că Ceaușescu, de emoțiune, s-a pișat oleacă în chiloții lui din bumbac chinezesc, iar convivii săi vor fi tras câteva vânturi speriate. În cuprinsul materialului publicistic înșirat pe două pagini format mare, s-a scris atâta gargară propagandistică și demagogică, încât simt nevoia să pun punct. Și chiar l-am pus: „.”.

Vulpile la coteț – „muniție” pentru ziar

Corespondentul voluntar Ion Sîrbu, „contabil la CAP Mînjești, raionul Vaslui”, a trimis gazetei ieșene o întâmplare întâmplătoare întâmplată în satul tovărășiei sale, sub titlul inspirat „Vulpile și moda”.

„Niște vulpi din împrejurimi – scria nenea – puseseră bir greu pe găinile comunei, care, în loc să sfîrșească în oala cu borș, își dădeau duhul în pădure. Nu era zi să nu dispară din curțile oamenilor cîteva moțate sau pestrițe. Sătenii n-au mai fost de acord cu acest sistem de «autoservire» direct din poiată și, luîndu-se după urme, au descoperit vizuinile vulpilor și penele găinilor. Săpînd la intrările în vizuini, au fost prinse și omorîte 18 vulpi”.

Malițios, badea Sîrbu mai scrisese că „La Mînjești, în iarna viitoare, va precumpăni mod gulerelor din blană de vulpe, probabil. La mîneci folosesc blană numai vînătorii și, uneori, pescarii. Să nu se rupă stofa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 6 =