Răsfoind presa de altădată (67): Propuneri

Tovarășii muncitori aranjați de pozar în timp ce, chipurile, citesc cu nesaț noile știri apărute în „Flacăra Iașului”, organ regional al PCR Iași (1967)

Pe pagina a III-a, trei tovarăși de prin bătătura noastră făcuseră tot atâtea „Propuneri”. Prima fusese emanată de gândirea politică a tovului Nicolae Mihăilă, „secretar al Comitetului raional de partid Vaslui”, și privea ceapeurile cu mai mult de 250 de comuniști (lucru extrem de rar!), care nu puteau participa la ședințe toți, așa că urmau a fi reprezentați de numai câțiva, exact ca-n bancul cu șampania muncitorească băută prin delegații săi, ștabii de partid și de stat (degeaba).

Cu fiecare zi ce se scădea din calendarul supraviețuirii comunismului românesc, poeți care mai de care mai prolifici în mizerioare propagandistice începuseră să se afișeze tot mai des pe „Pagina culturală” a cotidianului regional ieșean. Spre pildă, în apariția sa dinspre sfârșitul lunii iunie a anului 1967, se (re)produseseră George Lesnea (fost ucenic tipograf), Corneliu Sturzu (mult mai școlit decât primul) și tanti Ana Mișlea. Primul ”cînta” pe strunele partidului în opt strofe, iar al doilea îi adusese un „Omagiu” în care realizase o migrație bizară între „Tudor”, „Grivița însîngerată” și „Dunărea strămoșească”. Madama se gândise, foarte pur și foarte simplu, să-i facă vârtosului partid o „Închinare”, începând cu „Fericit este poporul, fericit/ care poartă pe frunte/ partidul cunună de aur” și sfârșind cu „și pe treptele luminii, tu, Partid,/ ne-nalți mai sus spre demnitate”.

Exact în dreapta poeziilor politice de două kopeici bucata, editorul publicase o partitură cu versurile de rigoare scrise de Vlaicu Barna (probabil pentru a fi însușite de vreun cor sătesc), însăilare numită „Pe drumul Partidului”.

Mașinistele Jeana Corduneanu și Teodora Turcu, fruntașele de la Fabrica de confecții din Bârlad (1967)

Pe pagina a III-a, trei tovarăși de prin bătătura noastră făcuseră tot atâtea „Propuneri”. Prima fusese emanată de gândirea politică a tovului Nicolae Mihăilă, „secretar al Comitetului raional de partid Vaslui”, și privea ceapeurile cu mai mult de 250 de comuniști (lucru extrem de rar!), care nu puteau participa la ședințe toți, așa că urmau a fi reprezentați de numai câțiva, exact ca-n bancul cu șampania muncitorească băută prin delegații săi, ștabii de partid și de stat (degeaba).

Idei „novatoare”

Tov instructor raional de partid Dumitru Dicu bolmojise ceva despre UTC și uteciști, iar inginerul Ion Neamțu, directorul GAS Huși, pe care îl sexualiza grija vizavi de teribilele zbateri ale tovei Elena Iliuță, propusese „ca vechimea în partid să se calculeze de la data depunerii candidaturii pentru că ar fi un stimulent moral nu lipsit de însemnătate”.

Nevrând să fie mai prejos ca hușenii, cetățenii orașului Bârlad au pus-o de-o „Serbare cîmpenească” în „Parcul de odihnă și cultură”. Potrivit nesemnatului corespondent local, „Cele cîteva mii de cetățeni ai orașului, tineri și vîrstnici, au admirat artiștii care s-au perindat pe scena Teatrului de vară”.

Bucurie mare pe căpățânele ceapiștilor din comunele Grumezoaia, Hoceni, Lunca Banului, Râșești și Duda atunci când cineva a anunțat triumfător că ei „au terminat prașila a doua”, apucându-se, deja, de făcut planuri privind producția ce va fi…

Sportissime

La rubrica sportivă, cititorii fuseseră informați despre „Finala campionatului republican la planorism”, care se desfășurase pe traseul Iași-Bârlad-Iași, în lungime de 208 km.

Tov Gheorghe Gavril, „șeful Comisiei de propagandă a Clubului sportiv CSMS Iași”, scrisese două postațe de ziar despre „Campionatul asociației sportive”, adică despre niște întreceri intra-cluburi.

Corespondentul Constantin Adumitresei adusese vorba despre „Campionatul cooperației meșteșugărești”, unde Voința Huși (băieți) și Voința Bârlad (fete) câștigaseră faza pe regiune la volei. Iată rezultatele înregistrate: „Băieți, seria I: Iași-Vaslui 0-2; Vaslui-Hîrlău 2-0. Băieți, seria II: Huși-Bîrlad 2-0; Bîrlad-Pașcani 2-0 și Huși-Pașcani 2-0. În finală, Voința Huși-Voința Vaslui 2-0”. Jurnalistul scrisese că victoria echipei de fete Voința Bîrlad a fost cotată ca o surpriză. Favorite erau Voința Iași și Voința Huși. Iată rezultatele: Bîrlad-Iași 2-1; Iași-Huși 2-0 și Bîrlad-Huși 2-0”.

Alte informațiuni

Ca dovadă că ai noștri tineri zvelți ca brazii din pădurile patriei nu aveau de gând să facă mulți purici pe la păguboasele ceapeuri, un anunț fusese lansat la ziar de Trustul minier Mureș – Miercurea Ciuc, care căuta de urgență pentru exploatarea Bălan „muncitori mineri, ajutori mineri și muncitori necalificați”, asigurând „cazare gratuită și trei mese pe zi contra-cost”.

Și uite-așa au colonizat moldovenii periculoasele plaiuri secuiești, pline de rachiu de brad, palincă de perje și „Csiki sör”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 3 =