Arhiva zilei: 25/06/2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Tribunalul Vaslui demarează procedura de închiriere a unui imobil cu destinaţia de sediu administrativ pentru desfăşurarea activităţii Judecătoriei Vaslui

Documentația de atribuire  privind condițiile de desfășurare, cerințele minime de calificare, specificațiile și clauzele contractuale pot fi obținute astfel:

  • Site – ul Tribunalului Vaslui, secţiunea Achiziţii publice 2018
  • La sediul Tribunalului Vaslui, persoană de contact Consilier ing. Iordache Bogdan
  • Solicitare scrisă pe e-mail la adresa iordache@just.ro.

Anunt Public

privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nr. 2/21.04.2016 care va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, din mun. Vaslui, str. Calugareni nr. 63, de catre SC SAGEM SRL, amplasament: loc. Gara Rosiesti, com. Rosiesti, jud. Vaslui, in scopul desfasurarii activitatii prevazuta in anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in categoria: pct. 6.6. Cresterea intensiva a păsărilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:
a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte;
Solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta.
Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM VASLUI, din mun. Vaslui, str. Calugareni nr. 63 (orele 8,00 – 16,00).
Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul APM Vaslui, str. Calugareni nr. 63 sau electronic la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro. pana la data de 21.07.2018.

S.C. GAZ-EST S.A. VASLUI

S.C. GAZ EST S.A. VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare regim branșamente existente în conducta de distribuție din PE HD, Dn 50mm L=18 m, Dn 63 mm, L=44m.Extindere conductă de distribuție și branșamente gaz presiune redusă din PEHD 80, SDR 11, Dn 63 mm, L= 175, str. Dobrina, la imobilele 75, 75 A, 77, 81, 83, 85, mun. Huși, județul Vaslui” propus a fi amplasat în mun. Huși, str. Dobrina, nr. 75, 75 A, 77, 81, 83, 85, jud. Vaslui.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui, din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63 si la sediul Primăriei mun. Huși în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00 si vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui.

S.C. GAZ-EST S.A. VASLUI

S.C. GAZ EST S.A. VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere conductă de distribuție și branșamente gaz presiune redusă din PEHD 80, SDR 11, str. Moș Ion Roată, imobilele fam. Hobjila Carmen, nr. 3, fam Samoilă Paula, nr. 3A, Ianos Mihai, nr 5, PE 63mm, L=92m, Huși” propus a fi amplasat în mun. Huși, str. Moș Ion Roată, nr.3,3A,5, jud. Vaslui.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui, din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63 si la sediul Primăriei mun. Huși în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00 si vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui