Anunt Public

privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nr. 2/21.04.2016 care va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, din mun. Vaslui, str. Calugareni nr. 63, de catre SC SAGEM SRL, amplasament: loc. Gara Rosiesti, com. Rosiesti, jud. Vaslui, in scopul desfasurarii activitatii prevazuta in anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in categoria: pct. 6.6. Cresterea intensiva a păsărilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:
a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte;
Solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta.
Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM VASLUI, din mun. Vaslui, str. Calugareni nr. 63 (orele 8,00 – 16,00).
Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul APM Vaslui, str. Calugareni nr. 63 sau electronic la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro. pana la data de 21.07.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =